Патенти ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Перелік об’єктів інтелектуальної власності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

ukrpatent logo

Повну інформацію про патенти можна отримати на сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)


Патенти на винаходи

Патент №88842  jpg
Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини
Чехун В.Ф., Черемшенко Н.Л., Кулик Г.І., Лісовенко Г.С., Базась В.М., Тодор І.М., Потебня Г.П.

Патент №94504 
Спосіб застосування оксирезвератролу як протипухлинного засобу
Соляник Г.І., Сластя Є.А., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л.

Патент №100000  pdf
Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин
Залєток С.П., Орловський О.А., Шляховенко В.О., Кленов О.О., Самойленко О.А., Гоголь С.В., Карнаушенко О.В., Вербіненко А.В.

Патент №105609  jpg
Спосіб одержання аплікаційних срібловмісних композитів на основі волокнистих вуглецевих сорбентів
Ніколаєв В.Г., Сахно Л.О., Рябушко В.І., Єрохін В.Є.

Патент №112021 
Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників
Шляховенко В.О., Мілінєвська В.О., Орловський О.А., Залєток С.П.

Патент №112490 jpg jpg
Протипухлинний феромагнітний нанокомпозит
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Горбик П.П., Тодор І.М., Петрановська А.Л., Бошицька Н.В., Божко І.В.

Патент №112574  jpg
Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином та спосіб його одержання
Сахно Л.О., Ніколаєв В.Г., Сарнацька В.В., Юшко Л.О., Коротич В.Г., Сидоренко О.С., Снежкова Є.О., Іванюк А.А.

Патент №109752 jpg
Cпосіб отримання аплікаційних вуглецевих ліпідвмісних композитів
Сарнацька В.В., Ніколаєв В.Г., Юшко Л.О.


Корисні моделі

Патент № 77647 
Спосіб одержання протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Діденко Г.В., Кузьменко О.П., Шпак Є.Г., Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л. Симчич Т.В., Чехун В.Ф. 

Патент № 78585 
Спосіб використання пов'язки вуглецевої сорбуючої медичного призначення
Ніколаєв В.Г., Кудряченко В.В., Колосов О.Є., Сахно Л.О., Сидоренко О.С., Коротич В.Г., Масленний В.М., Дворщенко О.С., Юрченко О.В. 

Патент № 80768 
Спосіб подолання лікарської резистентності до цисплатину з використанням системи спрямованого транспорту
Чехун В.Ф., Тодор І.М., Лук'янова Н.Ю., Налєскіна Л.А., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В.

Патент № 83399 
Спосіб одержання високоактивних вуглецевих гемосорбентів з карбонізату
Сидоренко О.С., Ніколаєв В.Г., Сарнацька В.В., Сахно Л.О., Снежкова Є.О., Сидоренко М.О. 

Патент № 89654 
Спосіб профілактики рецидивування та метастазування злоякісних пухлин кісток нижніх кінцівок після кістково-замісної хірургії
Терновий М.К., Колотілов М.М., Вовк В.В., Туз Є.В. 

Патент № 90133 
Спосіб профілактики рецидивування та метастазування після ендопротезування при злоякісних первинних та метастатичних пухлинах кісток нижніх кінцівок
Терновий М.К., Колотілов М.М., Вовк В.В., Туз Є.В.

Патент № 90143 
Панель прогностичних маркерів виникнення рецидиву пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози
Кудрявець Ю.Й., Жильчук В.Є., Воронцова А.Л., Семесюк Н.І., Жильчук А.В., Бездєнєжних Н.О., Лихова О.О.

Патент № 92082 
Перев'язувальний засіб на основі вуглецевих волокнистих сорбентів
Снєжкова Є.О., Сахно Л.О., Ніколаєв В.Г.

Патент № 93618 
Спосіб визначення меж злоякісних пухлин стегнової кістки
Чехун В.Ф., Терновой М.К., Колотілов М.М., Туз Є.В.

Патент № 96459 
Cпосіб корекції деяких гематологічних та морфологічних показників при паранеопластичному синдромі, асоційованому з пухлинним ангіогенезом
Сарнацька В.В., Ніколаєв В.Г., Соляник Г.І., Сахно Л.А., Юшко Л.О., Масленний В.М

Патент № 103804 
Метастазування злоякісних пухлин стегнової кістки після ендопротезування
Терновий М.К., Колотілов М.М., Туз Є.В. 

Патент № 108194 
Спосіб імуноцитохімічної діагностики баластного кризу хронічного мієлолейкозу
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Завелевич М.П., Коваль С.В., Українська Н.І., Полудненко Л.Ю. 

Патент № 111510 
Ступінь визначення ступеня злоякісності пухлин у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Шепеленко І.В., Чехун С.В., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Собченко С.О.

Патент № 111511 
Ступінь чутливості до нелад’ювантної антрациклінвмісної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Чехун С.В., Борікун Т.В., Яловенко Т.М., Клюсов О.М., Базась В.М., Анікусько М.Ф.

Патент № 111914 
Спосіб прогнозування метастазування у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Шепеленко І.В., Демаш Д.В., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Анікусько М.Ф.

Патент № 111915 
Спосіб визначення базального молекулярного підтипу пухлин у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Чехун С.В., Демаш Д.В., Борікун Т.В., Яловенко Т.М., Клюсов О.М., Базась В.М., Собченко С.О.

Патент № 112212  
Спосіб прогнозування ризику виникнення рецидивів у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Шепеленко І.В., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Анікусько М.Ф.

Патент № 118025 
Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак прямої кишки
Ганусевич І.І., Бурлака А.П., Лукін С.М., Вовк А.В.

Патент №98909
Спосіб імуноцитохімічного визначення патологічних В-клітин в кістковому мозку і крові хворих на неходжкінські лімфоми
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Коваль С.В., Завелевич М.П., Українська Н.І., Полудненко Л.Ю.

Патент №101382
Спосіб пригнічення росту злоякісних пухлин
Залєток С.П., Шляховенко В.О., Орловський О.А., Яніш Ю.В., Гоголь С.В., Бентрад В.В., Карнаушенко О.В., Вербиненко А.В., Самойленко О.А., Кленов О.О.

Патент №121683
Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка із зайвою вагою
Бубновська Л.М., Гуменюк Л.Д., Михайленко В.М., Меренцев С.П., Осинський Д.С.

Патент №124850
Спосіб ідентифікації неопластичних клітин у спинномозковій рідині
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Завелевич М.П., Коваль С.В., Поліщук А.С., Швидка М.С.

Патент №126425
Спосіб визначення індивідуального ризику розвитку онкологічної патології у хворих на рак тіла матки
Чехун В.Ф., Бучинська Л.Г., Несіна І.П., Глущенко Н.М., Юрченко Н.П., Брєєва О.В.

Патент №127149
Спосіб прогнозування клінічного перебігу пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози
Лук'янова Н.Ю., Чехун В.Ф., Налєскіна Л.А., Сторчай Д.М., Собченко С.О., Шепеленко І.В., Кунська Л.М.

Патент №123996
Спосіб прогнозування індивідуального ризику розвитку раку яєчника у жінок з обтяжених на злоякісну патологію родин
Чехун В.Ф., Палійчук О.В., Поліщук Л.З., Россоха З.І.

Патент №133121 
Спосіб лікування злоякісних пухлин головного мозку
Пясковська О.М., Колесник Д.Л., Юрченко О.В., Прохорова І.В., Якшибаєва Ю.Р., Соляник Г.І.

Патент №133118  
Спосіб диференційної діагностики хронічного В-лімфоцитарного лейкозу та гострого мієлоїдного лейкозу М5 у людини за допомогою визначення показників обміну поліамінів у клітинах периферійної крові
Залєток С.П., Кленов О.О., Бентрад В.В., Гоголь С.В., Орловский О.А., Скляренко Л.М.

Патент №131824 jpg 
Штам бактерій BACILLUS SUBTILIS ІМВ В-7724-продуцент цитотоксичних речовин з протипухлинною дією
Чехун В.Ф.; Діденко Г.В., Черемшенко Н.Л., Круць О.О., Базась В.М., Воєйкова І.М., Федосова Н.І., Караман О.М.

Патент №136335 
Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак ендометрію ендометріоїдного типу І-ІІ стадії
Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Неспрядько С.В.

Патент №135896 
Спосіб підвищення протипухлинної ефективності речовини з цитотоксичною дією за рахунок створення ліпосомальної форми
Базась В.М., Діденко Г.В., Дворщенко О.С., Черемшенко Н.Л., Круць О.О., Воєйкова І.М.


Патент на промисловий зразок

Патент № 27367 
Набір графічних інтерфейсів програмного комплексу рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника
Чехун В.Ф., Куліков В.М., Дворщенко О.С., П'ятчаніна Т.В.

Патент № 31381 
Набір графічних інтерфейсів довідково-інформаційного науково-освітнього Інтернет-порталу «Майбутнє без раку»
Чехун В.Ф., П'ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Нарольський М.Б, Шепеленко І.В., Павлова Г.О.

Патент № 33008
Набір сторінок графічного інтерфейсу програмного комплексу «Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози
Чехун В.Ф., П'ятчаніна Т.В., Дворщенко О.С., Куліков В.М., Кравчук В.В.


Свідоцтво України на знак для товарів і послуг

Свідоцтво № 215992 
ФЕРОПЛАТ
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Чехун С.В., Яловенко Т.М., Борікун Т.В., Клюсов О.М., Базась В.М., Анікусько М.Ф.

441 | 2019-12-04  5816