Патенти ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, які втратили чинність у 2019 р.

Перелік об’єктів інтелектуальної власності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

ukrpatent logo

Повну інформацію про патенти можна отримати на сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)


Патенти на винаходи

Патент № 76922 
Спосіб виявлення чутливості злоякісних пухлин до дії цисплатину
Чехун В.Ф., Ковтонюк О.В., Тодор І.М., Кулик Г.І.

Патент № 81069 
Спосіб надшвидкого одержання пухлинних клітин з фенотипом лікарської резистентності
Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Юрченко О.В., Кулик Г.І., Призимірська Т.В.

Патент № 93431 
Спосіб підвищення ефективності протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Танасієнко О.А., Тітова Г.П., Чехун В.Ф.

Патент № 103356 
Пристрій для створення високоградієнтного магнітного поля в лунках біологічного планшету
Чехун В.Ф., Бондар В.В., Демаш Д.В., Лук'янова Н.Ю., Хаєцький І.К., Кириленко О.В., Кондратенко І.П., Кучерява І.М., Подольцев О.Д.

Патент № 104343 
Спосіб оцінки чутливості злоякісних пухлин до лікувальних чинників
Шляховенко В.О., Орловський О.А.

Патент № 104495 
Стандартизований спосіб експериментальної оцінки побічної токсичності лікувальних чинників
Шляховенко В.О., Орловський О.А.

Патент № 106148 
Cпосіб прогнозування чутливості до неоад'ювантної терапії у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Шепіль О.В., Лук'янова Н.Ю., Антіпова С.В.


Корисні моделі

Патент № 70410
Спосіб імуноцитохімічної діагностики онкогематологічних захворювань
Глузман Д.Ф., Надгорна В.О., Скляренко Л.М., Коваль С.В., Іванівська Т.С.

Патент № 74136
Розширена панель моноклональних антитіл для діагностики та класифікації гострих лейкемій
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Надгорна В.О., Іванівська Т.С., Українська Н.І., Завелевич М.П.

Патент № 75163
Спосіб верифікації цитотоксичних ефектів металовмісних наноматеріалів на пухлинні клітини
Чехун В.Ф., Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Кунська Л.М., Демаш Д.В.

Патент № 80766
Спосіб диференційної діагностики мієлодиспластичних синдромів і мієлопроліферативних захворювань
Глузман Д.Ф., Скляренко Л.М., Іванівська Т.С., Коваль С.В.

Патент № 80767
Спосіб підвищення протипухлинної активності цисплатину
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Налєскіна Л.А., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В., Горбик П.П., Петрановська А..Л.

Патент № 83120
Спосіб конструювання протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Болюх І.А., Діденко Г.В., Кузьменко О.П., Шпак Є.Г., Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф.

Патент № 84045
Спосіб посилення протипухлинної активності цитостатиків за допомогою постійного магнітного поля в системі in vivo
Чехун В.Ф., Налєскіна Л.А., Лук'янова Н.Ю., Тодор І.М., Демаш Д.В., Лозовська Ю.В.

Патент № 85735
Спосіб лікування онкологічних хворих протипухлинною вакциною
Діденко Г.В., Лісовенко Г.С., Шпак Є.П., Кузьменко О.П., Абабков В.В., Потебня Г.П., Чехун В.Ф.

Патент № 89220
Спосіб лікування хворих на інкурабельний рак прямої кишки з метастазами у печінку
Кудрявець Ю.Й., Максим'як Г.І., Жильчук В.Є., Бездєнєжних Н.О., Воронцова А.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 98247
Спосіб прогнозування резистентності пухлинних клітин до цисплатину та доксорубіцину
Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю.

Патент № 98248
Спосіб подолання лікарської резистентності до протипухлинних препаратів
Чехун С.В., Лук’янова Н.Ю., Борікун Т.В., Демаш Д.В.

Патент № 103806
Спосіб прогнозування чутливості до нелад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Лук'янова Н.Ю., Яловенко Т.М.

Патент № 118024
Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби на рак шлунка
Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П.

Патент №100639 
Аплікаційний вуглецевий композит з іммобілізованим полігексаметиленгуанідином
Сахно Л.О., Ніколаєв В.Г., Сарнацька В.В., Юшко Л.О., Коротич В.Г., Сидоренко О.С., Снежкова Є.О.

Патент №99725 
Спосіб діагностики В-клітинного хронічного лімфолейкозу
Гамалія М.Ф., Глузман Д.Ф., Шишко Є.Д., Скляренко Л.М., Штонь І.О.

Патент №120055 
Спосіб прогнозування ефективності неоад’ювантної хіміотерапії на рак молочної залози
Чехун В.Ф., Андріїв А.В., Живецький В.А., Лук’янова Н.Ю.

Патент №120395 
Спосіб прогнозування ризику виникнення рецидивів у хворих на рак передміхурової залози
Чехун В.Ф., Жильчук Ю.В., Задворний Т.В., Лук’янова Н.Ю., Сакало В.С., Сакало А.В.

707 | 2021-06-02  1674