Патенти ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, які втратили чинність у 2018 р.

Перелік об’єктів інтелектуальної власності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

ukrpatent logo

Повну інформацію про патенти можна отримати на сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)


Патенти на винаходи

Патент № 51187 jpg
Спосіб комплексного лікування раку молочної залози із використанням ауто-вакцинотерапії
отебня Г.П., Тарутінов В.І., Лісовенко Г.С., Скляр С.Ю., Шпильова С.І., Черемшенко Н.Л., Коханівська Л.М., Чехун В.Ф.

Патент № 56348  jpg
Штам бактерії BACILLUS SUBTILIS продуцент протипухлинних цитотоксичних речовин
Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л. Танасієнко О.А., Чехун В.Ф.


Корисні моделі

Патент № 46350 jpg
Спосіб підвищення ефективності лікування хворих на рак молочної залози
Жильчук В.Є., Лук’янова Н.Ю., Бездєнєжних Н.О., Воронцова А.Л., Кудрявець Ю.Й., Чехун В.Ф.

Патент № 46933 jpg
Модель сплайнової регресії і урахування індивідуальної радіаційної чутливості людини для реконструкції дози опромінення по хромосомним абераціям
Дьоміна Е.А., Демченко О.М., Михайленко В.М., Петунін Ю.І., Савкіна М.Ю.

706 | 2021-06-02  997