Патенти ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, які втратили чинність у 2017 р.

Перелік об’єктів інтелектуальної власності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

ukrpatent logo

Повну інформацію про патенти можна отримати на сайті ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)


Патенти на винаходи

 Патент № 47308 jpg
Спосіб специфічної імунотерапії хворих колоректальним раком
Потебня Г.П., Кикоть В.О., Колесник О.О., Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 51420 jpg
Спосіб імунотерапії аутовакциною хворих раком легень
Потебня Г.П., Смоланка І.І., Лісовенко Г.С., Коханівська Л.М., Черемшенко H.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 55360 jpg
Спосіб комплексного лікування хворих на колоректальний рак із застосуванням аутовакцинотерапії
Потебня Г.П., Кикоть В.О., Колесник О.О., Лісовенко Г.С., Кикоть В.В., Черемшенко Н.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 57608 jpg
Спосіб одержання протипухлинної автовакцини
Шляховенко В.О., Потебня Г.П., Мосієнко В.С., Козак В.В., Загоруйко Л.І., Яніш Ю.В., Міліневська В.О., Чехун В.Ф.

Патент № 57869 jpg
Спосіб одержання протипухлинної аутовакцини
Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Черемшенко А.Л., Танасієнко О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 59472 jpg
Спосіб одержання речовини з протипухлинною активністю
Потебня Г.П., Танасієнко О.А., Черемшенко Н.Л. Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф

Патент № 60171 jpg
Спосіб специфічної імунотерапії аутовакциною хворих на рак шлунка
Потебня Г.П., Чорний В.О., Лісовенко Г.С., Розумій Д.О., Осинський Д.С., Кірсенко О.В., Черемшенко Н.Л., Чехун В.Ф.

Патент № 73671 jpg
Спосіб одержання протипухлинної вакцини та спосіб лікування онкологічних хворих
Потебня Г.П., Лісовенко Г.С., Черемшенко Н.Л., Семерникова Л.І., Діденко Г.В., Лещенко Ю.М., Завертиленко С.П., Чехун В.Ф.

Патент № 76643 jpg
Спосіб прогнозу ефективності хірургічного лікування хворих на рак товстої кишки
Сидорик Є.П., Бурлака А.П., Євтушенко О.І., Лещенко Ю.М.

Патент № 76656 jpg
Спосіб підвищення ефективності протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Сафронова Л.А. Підгорський В.С., Черемшенко Н.Л., Лісовенко Г.С., Сорокулова І.Б., Приходько В.О., Танасієнко О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 78105 jpg
Спосіб одержання ДНК-вмісного вуглецевого сорбенту
Снежкова Є.О., Ніколаєв В.Г., Сахно Л.О., Сарнацька В.В., Маслянний В.М.

Патент № 78130 jpg
Спосіб діагностики рецидивів у хворих на рак товстої кишки
Сидорик Є.П., Бурлака А.П., Євтушенко О.І., Лещенко Ю.М., Шалік В.О.

Патент № 79835 jpg
ДНК-вмісна субстанція з імуностимульованою, ад’ювантною та протипухлинною активностями
Яніш Ю.В., Олішевський С.В., Козак В.В., Шляховенко В.О., Мазур О.В., Рибалко С.Л.

Патент № 80995 jpg
Штам бактерії Bacillus subtilis – продуцент позаклітинної ДНК, збагаченої неметильованим цитозином
Яніш Ю.В., Олішевський С.В., Козак В.В., Шляховенко В.О.

Патент № 93275 jpg
Спосіб підвищення протипухлинної резистентності організму
Потебня Г.П., Танасієнко О.А., Тітова Г.П., Рудик М.П., Чехун В.Ф.

Патент № 95753 jpg
Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка
Осинський С.П., Бубновська Л.М., Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П., ОлійниченкоГ.П.


Корисні моделі

Патент № 16552 jpg
Спосіб імунізації глікопептидною протипухлинною автовакциною
Олішевський С.В., Мазур О.В., Шляховенко В.О., Главацький О.Я.

Патент № 16506 jpg
Спосіб прогнозування доброякісних та злоякісних проліферативних процесів у молочній залозі жінок
Чехун В.Ф., Лозовська Ю.В., Шкорбатов Ю.Г., Шахбазов В.Г., Бородай Н.В., Досенко І.В.

Патент № 21160 jpg
Спосіб прогнозування ефективності хіміотерапії онкологічних хворих
Чехун В.Ф., Кулик Г.І., Шпильова С.І.

Патент № 21645 jpg
Композиція, що має протипухлинні властивості
Чернова А.С., Шляховенко В.О., Яніш Ю.В., Кокозей В.М., Самодумова І.М., Чернєв В.М.

Патент № 22864 jpg
Спосіб контролю ефективності протипухлинної аутовакцини у хворих на рак кишкового тракту
Бурлака А.П., Сидорик Є.П., Ганусевич І.І., Лещенко Ю.М., Горпенко Ю.В., Потебня Г.П.

Патент № 40714 jpg
Застосування біокомпозиту зеленого чаю для лікування злоякісних пухлин
Залєток С.П., Орловський О.А., Гоголь С.В., Хаєцький І.К., Тодор І.М., Чехун В.Ф.

Патент № 45210 jpg
Спосіб інтегральної оцінки неспецифічної резистентності організму щодо злоякісних пухлин за допомогою реакції канцеролізу
Орловський О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 45751 jpg
Спосіб лікування хворих на рак шлунка
Потебня Г.П., Лук’янова Н.Ю., Базась В.М., Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф.

Патент № 45751 jpg
Спосіб лікування раку молочної залози у хворих в пременопаузі
Жильчук В.Є., Лук’янова Н.Ю., Воронцова А.Л., Кудрявець Ю.Й., Чехун В.Ф.

Патент № 48524 jpg
Спосіб застосування аконітинвмісного агенту як антиангіогенного протипухлинного засобу
Соляник Г.І., Федорчук О.Г., Пясковська О.М., Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л.

Патент № 48525 jpg
Спосіб отримання модифікованого варіанта карциноми легень Льюїса
Пясковська О.М., Соляник Г.І., Федорчук О.Г.. Дасюкевич О.Й., Горбик Г.В., Колесник Д.Л.

Патент № 48694 jpg
Протипухлинна вакцина на основі міцелярного комплексу глікопептид – CpG-ДНК
Шляховенко В.О., Олішевський С.В., Яніш Ю.В., Міліневська В.О., Козак В.В.

Патент № 49686 jpg
Спосіб тестування харчових продуктів на протипухлинну активність
Орловський О.А., Залєток С.П., Кленов О.О., Самойленко О.А., Чехун В.Ф.

Патент № 50133 jpg
Зниження променевих навантажень на організм
Дружина М.О., Рябченко Н.М., Родіонова Н.К., Маковецька Л.І., Ганжа О.Б., Сорочинська У.Б., Михайленко В.М., Рябушко В.І., Голуб М.О.

Патент № 50922 jpg
Спосіб подолання лікарської резистентності до протипухлинного препарату «доксорубіцин»
Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю., Демаш Д.В., Черенок С.О., Кальченко В.І.

Патент № 51141 jpg
Спосіб тестування нецитотоксичних лікарських препаратів на протипухлинну активність
Орловський О.А., Залєток С.П., Чехун В.Ф.

Патент № 52251 jpg
Речовина з цитотоксичною дією
Діденко Г.В., Шпак Є.Г., Євтушенко О.І., Лісовенко Г.С., Дворщенко О.С., Потебня Г.П., Чехун В.Ф.

Патент № 53314 jpg
Соєвий харчовий продукт з протипухлинною активністю
Чехун В.Ф., Долинський А.А., Орловський О.А., Терлецькі Я.Т., Залєток С.П., Шаркова Н.О., Кленов О.О., Жукотський Е.К.

Патент № 56425 jpg
Спосіб якісного аналізу ліпідів для виготовлення ліпосом
Чехун В.Ф., Тодор І.М., Долинський Г.А., Хаєцький І.К., Лук’янова Н.Ю., Демаш Д.В.

Патент № 56641 jpg
Спосіб світлооптичної візуалізації залізовмісних наночастинок у клітинах в системі in vitro
Налєскіна Л.А., Лук’янова Н.Ю., Демарш Д.В., Кунська Л.М., Чехун В.Ф.

Патент № 56829 jpg
Спосіб визначення стабільності магнітоліпосом
Чехун В.Ф., Тодор І.М., Долинський Г.А., Хаєцький І.К., Лук’янова Н.Ю., Демаш Д.В.

Патент № 60065 jpg
Спосіб протонного ЯМР спектроскопічного визначення індукції диференціювання або апоптозу в популяціях клітин
Михайленко В.М., Фільченков О.О., Завелевич М.П.

Патент № 61604 jpg
Спосіб зниження частоти спонтанних та радіаційно-індукованих генетичних пошкоджень в соматичних немалігнізованих клітинах людини
Чехун В.Ф., Дьоміна Е.А., Демченко О.М.

Патент № 67294 jpg
Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шлунка
Ганусевич І.І., Меренцев С.П., Осинський С.П.

Патент № 69817 jpg
Спосіб видалення L-триптофану з крові хворих зі злоякісними новоутвореннями
Сахно Л.О., Сарнацька В.В., Юшко Л.О., Снєжкова Є.О., Масленний В.М., Ніколаєв В.Г.

Патент № 78756 jpg
Спосіб одержання протипухлинної вакцини
Потебня Г.П., Воєйкова І.М., Юдіна О.Ю., Федосова Н.І., Караман О.М., Діденко Г.В., Євстратьєва Л.М., Лісовенко Г.С., Чехун В.Ф.

Патент № 80013 jpg
Спосіб наногіпертермії злоякісних пухлин
Осинський С.П., Білоус А.Г., Бубновська Л.М., Ковельська А.В., Солопан С.О., Єленіч О.В., Подольцев О.Д., Кондратенко І.П.

Патент № 88981 jpg
Спосіб оцінки мутагенної дії мікрохвильового випромінювання
Якименко І.Л., Цибулін О.С., Сидорик Є.П.

604 | 2021-06-02  3031