Патентно-ліцензійна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2018 р.

15-17 травня 2018 року за Конкурсом біомедичних стартап-проектів «MBioS Challenge», що проходив в рамках Всеукраїнського фестивалю інноваційна розробка інституту «Пов’язка вуглецева сорбуюча на основі активованих вуглецевих волокнистих матеріалів» отримала призове місце. Організаторами конкурсу були: «Дім інновацій», Borsch Ventures, iForum-2018, «Санофі», Українська медична асоціація Великобританії (UMAUK). Захід був проведений за підтримки Ради з розвитку інновацій при Кабінеті Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Американської торговельної палати в Україні, Axon Partners, UkrMedCert).

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України суттєво інтенсифікував свою діяльність, спрямовану на впровадження результатів наукових досліджень в клінічну практику.  Зокрема, Експертною проблемною комісією «онкологія» МОЗ та НАМН України затверджено і рекомендовано до включення у «Перелік наукової (науково-технічної продукції), призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» за 2018 р., матеріали 12 наукових повідомлень – заявок, установою-розробником яких є Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (протокол від 30.11.2018 р. № 3).

У 2018 р. до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) подано 9 заявок, з них на корисну модель – 8, на винахід – 1.

У 2018 р. Інститутом отримано 7 рішень про видачу патентів України на корисні моделі, з них отримано 6 патентів.  Крім того, співробітниками ІЕПОР разом з винахідниками з інших організацій отримано патент України на винахід, а саме: Пат. № 117852 UA. Гемостатичний комбінований засіб для зупинки масивних кровотеч, у тому числі за гемофілії / Комісаренко С.В., Луговськой Е.В., Ніколаєв В.Г., Платонова, Т.М., Досенко В.Є., Сахно Л.О., Снежкова Є.О., Чернишенко Т.М., Корольова Д.С.,Чернишенко В.О., Горницька О.В., Коротич В.Г./ З. № a201608443; Заявл. 01.08.2016. Опубл. 10.10.2018. Бюл. №19/2018. (Власник охоронного документа – Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України).

На балансі нематеріальних активів Інституту, на кінець 2018 року, знаходяться 77 об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), з них 18 патентів України на винахід, 49 патентів України на корисні моделі, 3 патенти України на промисловий зразок, 1 свідоцтво на знак для товарів і послуг та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір, підтримується чинність всіх патентів.

У 2018 р. взято на облік 5 ОПІВ у складі нематеріальних активів (5 патентів України на корисну модель); знято з обліку 4 ОПІВ у складі нематеріальних активів (2 патенти на винахід, 2 патенти на корисну модель).

При проведенні науково-дослідних робіт установою використовується 67 власних винаходів і корисних моделей, 3 промислових зразка та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір.

У 2018 р. складено 13 звітів про патентні дослідження відповідно ДСТУ 3575-97.

Прибуток від використання розробок, здійснених на основі винаходів, не передбачався і не розраховувався.

Підписаних ліцензійних та інших договорів на передачу технологій немає.

У 2018 р. з метою удосконалення роботи з трансферу технологій адміністрацією ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України для підвищення кваліфікації було направлено провідного інженера відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій М.Г. Мазур до Інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Київ), яка успішно завершила навчання та отримала диплом магістра за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Управління інтелектуальною власністю».


Патенти ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

179 | 2019-02-22  1654