Патентно-ліцензійна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2017 р.

Патентно-ліцензійна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2017р.

У 2017 році. до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) подано 7 заявок, з них на корисну модель — 7.

Інститутом отримано 6 рішень про видачу патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, з них: отримано патентів на корисну модель — 6. В одному випадку ІЕПОР є другим співвласником патентів (1 - на корисну модель), згідно договору між співзаявниками патенти знаходяться на балансі нематеріальних активів цих установ.

На балансі нематеріальних активів Інституту, на кінець 2017 року, знаходяться 76 об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), з них 20 патентів України на винахід, 41 патент України на корисні моделі, 3 патент України на промисловий зразок, 1 свідоцтво на знак для товарів і послуг та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір, підтримується чинність всіх патентів.

Взято на облік 5 ОПІВ у складі нематеріальних активів (5 патентів України на корисну модель); знято з обліку 33 ОПІВ у складі нематеріальних активів (12 патентів на винахід, 21 патент на корисну модель).
При проведенні науково-дослідних робіт установою використовується 66 власних винаходів і корисних моделей, 3 промислових зразка та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір.

Складено 6 звітів про патентні дослідження відповідно ДСТУ 3575-97.

Прибуток від використання розробок, здійснених на основі винаходів, не передбачався і не розраховувався.

Підписаних ліцензійних та інших договорів на передачу технологій немає.

У 2017 р. науковий співробітник к.т.н. Огородник А.М. відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України пройшов підвищення кваліфікації у Інституті інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Київ). Отримано диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Інтелектуальна власність (М 17 №074940)

У 2017 р. для покращання роботи з трансферу технологій ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України направив на підвищення кваліфікації провідного інженера Мазур М. відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій до Інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Київ) за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізація «Управління інтелектуальною власністю» (магістр).


Патенти ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

629 | 2018-03-01  1241