Патентно-ліцензійна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2016 р.

Патентно-ліцензійна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2016 р.

У 2016 році. до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) Інститутом подано 10 заявок, з них на винахід — 0, на корисну модель — 9 , на промисловий зразок 1.

Інститутом отримано 12 рішеня про видачу патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, з них: отримано патентів на винахід — 3, на корисну модель — 6, на промисловий зразок — 2, знак для товарів і послуг — 1 (свідоцтво)

На балансі нематеріальних активів Інституту, на кінець 2016 року, знаходяться 104 об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ), з них 32 патенти України на винахід, 62 патентів України на корисні моделі, 3 патент України на промисловий зразок, 1 свідоцтво на знак для товарів і послуг та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір, підтримується чинність всіх патентів.

Взято на облік 21 ОПІВ у складі нематеріальних активів (4 патенти України на винахід, 14 патентів України на корисну модель, 2 патента на промисловий зразок та 1 свідоцтво на знак для товарів та послуг); знято з обліку 10 ОПІВ у складі нематеріальних активів (3 патента на винахід, 7 патентів на корисну модель).

При проведенні науково-дослідних робіт установою використовується 94 власних винаходів і корисних моделей, 3 промислових зразка та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір.

Складено 18 звітів про патентні дослідження відповідно ДСТУ 3575-97.

Прибуток від використання розробок, здійснених на основі винаходів, не передбачався і не розраховувався.

Підписаних ліцензійних та інших договорів на передачу технологій немає.


Патенти ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

628 | 2018-02-28  1331