Патентно-ліцензійна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2015 р.

patent 100000Патентно-ліцензійна діяльність ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за 2015 р.

У 2015 р. до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) подано 11 заявок, з них на винахід — 3, на корисну модель — 7, на товарний знак — 1.

У звітному році Інститутом отримано 17 рішень про видачу патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та 1 рішення про видачу свідоцтва на реєстрацію авторського права на твір, з них:

  • Отримано патентів на винахід — 2
  • На корисну модель — 13
  • Свідоцтво на реєстрацію авторського права на службовий твір — 1
  • Позитивні рішення про видачу патенту на корисну модель — 1 та на промисловий зразок — 1

У 3-х випадках, де ІЕПОР є другим співвласником патентів (1 — на винахід, 2 — на корисні моделі), згідно договору між співзаявниками патенти знаходяться на балансі нематеріальних активів цих установ.

На балансі нематеріальних активів Інституту знаходяться 107 ОПІВ, з них 33 патенти України на винахід, 67 патентів України на корисні моделі, 1 патент України на промисловий зразок та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір, підтримується чинність всіх патентів.

У 2015 р. поставлено на облік 10 об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (1 патент України на винахід, 8 патентів України на корисну модель, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір). Знято з обліку 14 ОПІВ у складі нематеріальних активів (3 патенти на винахід, 10 патентів на корисну модель та 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір).

При проведенні науково-дослідних робіт установою використовується 100 власних винаходів і корисних моделей, 1 промисловий зразок та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір.

Складено 18 звітів про патентні дослідження відповідно ДСТУ 3575-97.

Прибуток від використання розробок, здійснених на основі винаходів, не передбачався і не розраховувався.

Підписаних ліцензійних та інших договорів на передачу технологій немає.

Для участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року — 2015» до Укрпатенту ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України подано 9 патентів на корисну модель. Номінація «Галузева»:

  • Категорія «Нові речовини і матеріали» — №83120, №98248, №75163, №80768
  • Категорія «Медицина» — №98909, №80766, №74136
  • Категорія «Оборона і державна безпека» — №78585, №92082

Патенти ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

17 | 2018-02-28  3473