Інформація

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

АНКЕТА
для опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості освітнього процесу в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Анкетування проводиться анонімно.

Шановний здобувачу вищої освіти (аспіранте), оцініть будь-ласка твердження щодо якості освітнього процесу за десятибальною шкалою (1-10), де: «1» – незадовільно, «10» – відмінно.

Щиро дякуємо за Ваші відверті відповіді!

1. Можливість вільно вибирати дисципліни поза межами своєї спеціальності
2. Можливість вільно вибирати професійно-орієнтовані дисципліни із вибіркового блоку, запропонованого кафедрою
3. Мені вистачає часу на самостійну роботу4. Я задоволений процедурою інформування стосовно освітнього процесу впродовж навчального періоду5. Процедура проведення поточного та підсумкового контролів знань є чіткою та зрозумілою6. Мені відомий порядок оскарження процедури проведення контрольних заходів7. Мене заохочували до академічної доброчесності під час навчання та виконання індивідуальних робіт8. Мені відомі інструменти протидії порушенням академічної доброчесності9. Я зацікавлений дотримуватись принципів та правил академічної доброчесності10. Навчання є безпечним для мого життя та здоров’я11. Я задоволений рівнем освітньої підтримки (індивідуальна взаємодія з викладачем, якість роботи відділу аспірантури та інше)12. Я задоволений рівнем інформаційної підтримки (зручне та ефективне інформування стосовно різних аспектів навчання)14. Мені відомі правила та процедури вирішення конфліктних ситуацій в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України15. Мені доступна інформація про мої права та обов’язки16. Мене повідомляли про результати мого опитування (анкетування) та прийняті рішення
0

840 | 2021-09-27  125