Розробка методів ентеросорбційної корекції вікових розладів біохімічного гомеостазу

ПРОТОКОЛ № 2

науково-виробничих зборів відділу фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України
м. Київ, 05.06.2013 р.

1. Предмет Протоколу
1.1. Створення науково-дослідної групи з розробки методів ентеросорбційної корекції вікових розладів біохімічного гомеостазу.

2. Мета та завдання
2.1. Мета проекту:
2.1.1. Розробка методу продовження життя і нормалізації параметрів біохімічного гомеостазу в похилому віці.
2.2. Завдання проекту:
2.2.1. Створення нових форм орально диспергованих вуглецевих ентеросорбентів підвищеної ємкості;
2.2.2. Експериментально-клінічна оцінка геропротекторних властивостей орально диспергованих вуглецевих ентеросорбентів нового покоління.

3. Прикінцеві положення
3.1. Виходячи з наявних експериментально-клінічних даних, вважати за доцільне організацію дослідницької робочої групи у складі:

  1. Ніколаєв В.Г. — Член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, керівник відділу фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Кавецького НАН України, доктор медичних наук, професор — науковий керівник проекту
  2. Бардахівська К.І. — старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук — відповідальний виконавець, проект-менеджер
  3. Коркушко О.В. — академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор — консультант з клінічних питань
  4. Козарєв Г.Й. — академік Української академії наук, міжнародний член Вченої Ради Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, президент і член опікунської ради Міжнародної академії наук і мистецтва, професор кафедри фінансів та альтернативних інвестицій IPCCT-FBI, Washington DC USA, доктор технічних наук і альтернативного фінансування проектів Європейського політехнічного університету — математичне моделювання процесів сорбційної деліпідизації
  5. Іванюк А.А. — старший науковий співробітник, кандидат технічних наук — технологія виготовлення ентеросорбентів
  6. Мельник В.А. — кандидат медичних наук, завідувач лабораторії — біохімічний аналіз крові
  7. Сидоренко О.С. — старший науковий співробітник, кандидат технічних наук — технологія активації ентеросорбентів
  8. Шумейко М.В. — кандидат фармацевтичних наук — технологія виготовлення ентеросорбентів

3.2. Для реалізації досягнення заявлених завдань учасники можуть підписувати додаткові протоколи по окремих напрямкам або питанням, проводити консультації, візити, переговори, інші заходи.
3.3. Зміни та доповнення до цього Протоколу оформляються у письмовій формі і підписуються керівником проекту та набувають чинності з моменту підписання.
3.4. Термін дії Протоколу становить 6 років.
3.5. Цей Протокол складено ідентично російською, українською та англійською мовами.

Керівник відділу, професор В.Г. Ніколаєв

nikolaev-v alexandrov-m bardakhivskaya-k voinov-v
Ніколаєв
Володимир Григорович
Александров
Михайло Валерійович
Бардахівська
Квітослава Ігорівна
Воінов
Валерій Олександрович
ivanyuk-a kozarev-g korkushko-o korneeva-l
Іванюк
Анатолій Артемович
Козарєв
Георгій Йорданов
 Коркушко
Олег Васильович
Корнєєва
Людмила Миколаївна
korotich-v kudryachenko-a maslenny-v sarnatskaya-v
Коротич
Валентина Георгівн
Кудряченко
Олена Вікторівна
Масленний
Віталій Миколайович
Сарнацька
Вероніка В'ячеславівна
sakhno-l sidorenko-a snezhkova-b yushko-l
Сахно
Лариса Олексіївна
Сидоренко
Олексій Сергійович
Снєжкова
Єлизавета Олесандрівна
Юшко
Лариса Олексіївна
252 | 2017-02-02  3750