Підготовка та оформлення звітів про патентні дослідження

Підготовка та оформлення звітів про патентні дослідження згідно ДСТУ 3575-97 при плануванні і завершенні НДР та плануванні дисертаційних робіт:

  • Здійснення інформаційного пошуку згідно ДСТУ 3575-97 при плануванні і завершенні НДР та плануванні дисертаційних робіт
  • Здійснення діяльності по забезпеченню захисту об'єктів інтелектуального права та обліку введення в господарчий обіг нематеріальних активів, створених в науково-дослідних установах медико-біологічного профілю різного відомчого підпорядкування
82 | 2017-11-13  2876