Використання нанотехнологій для підвищення вибірковості дії протипухлинних лікарських засобів

Враховуючи існуючі уявлення про молекулярно-біологічну сутність змін в клітинах злоякісних пухлин, сучасна стратегія вирішення проблеми повинна базуватись на використанні нових технологій діагностики і таргетної терапії. Такий підхід може бути забезпечений шляхом застосування інноваційних нанотехнологій.

На сьогодні в інституті відпрацьована технологія створення нанокомпозиту, до складу якого входять наночастинки оксиду заліза (ІІІ), отримані шляхом хімічного синтезу та квантово-променевих технологій, а саме:

  • Відібрані методи контролю фізико-хімічних властивостей компонентів нанокомпозиту на кожному етапі його створення; апробовані різні методи отримання ліпосомальних комплексів протипухлинних препаратів з оксидами заліза;
  • Проведена серія досліджень та доведено, що отриманий нанокомпозит має високу цитотоксичну активність по відношенню до злоякісно трансформованих клітин в порівнянні із вільною формою хіміопрепарату;
  • Встановлена залежність маси накопичених частинок магнетиту в капілярах від швидкості руху магнітної рідини і тривалості дії на неї постійного магнітного поля; визначений час, необхідний для концентрації магнітних наночастинок в капілярах модельної системи при постійній швидкості потоку рідини.
Кінцевий продукт В процесі виконання проекту заплановано створити нову лікарську форму на основі нанокомпозитів, провести доклінічні дослідження її ефективності, а також розробити апаратний комплекс для концентрації магнітокерованих частинок заліза
Практичне використання Для керованої бінарної терапії хворих з пухлинами різного генезу і різної локалізації
Строки виконання 4 роки
Потреба у фінансах Для виконання роботи інститут потребує капітальних вкладень у розмірі 75 млн. грн. Для інвесторів існує можливість повернення інвестицій вже в ході досліджень, через створення сумісних патентів та продаж ліцензій на технологію, що розробляється
Керівник Академік НАН України В.Ф.Чехун, д.мед.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, зав. відділу механізмів протипухлинної терапії ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України
71 | 2017-02-02  2701