Здійснення доклінічних досліджень специфічної та токсикологічної активності речовин природного та хімічного походження

Здійснення доклінічних досліджень специфічної та токсикологічної активності речовин природного та хімічного походження предбачае:

 • Первинний скринінг протипухлинних препаратів
 • Скринінг речовин як можливих протипухлинних препаратів in vitro на панелі клітинних ліній з пухлин різної природи
 • Доклінічні дослідження протипухлинної та антиметастатичної активності цитотоксичних/цитостатичних агентів in vitro
 • Вивчення гострої токсичності препаратів
 • Дослідження кумулятивної токсичності препаратів; вивчення хронічної токсичності препаратів
 • Дослідження фармакокінетики та фармакодинаміки препаратів
 • Визначення рівня пухлинних маркерів, цитокинів та факторів росту в біологічних рідинах та тканинах (імуноферментний аналіз)
 • Культивування і клонування клітин, трансфекція і трансдукція клітин, препаративне накопичення і програмована кріоконсервація клітин
 • Цитогенетична характеристика клітин, визначення їх видової природи, встановлення автентичності штамів
 • Визначення антивірусної, зокрема антиретровірусної, активності досліджуваних речовин
 • Визначення цитотоксичної активності лімфоцитів і природних кілерів, макрофагів
 • Визначення ангіогенної та антиангіогенної активності речовин in vitro на клітинах та in ovo
 • Мікроскопічні дослідження і фотографування цитологічних препаратів живих і пофарбованих клітин
 • Визначення індивідуальної чутливості пухлин до хіміо- та гормонотерапії: експресія білків Pgp, GST і інших та рецепторів стероїдних гормонів — естрогенів і прогестерону
 • Оцінка фотосенсибілізуючої активності речовин, що пропонуються в якості можливих фотосенсибілізаторів для фотодинамічної терапії пухлин
 • Молекулярно-генетичний скринінг у цитологічному та операційному матеріалі вірусу папіломи людини високоонкогенного типу, вірусу герпеса, цитомегаловірусу та інші
 • Визначення показників імунного статусу організму людини (імунограма)
 • Загальний розгорнутий аналіз крові із формулою та визначенням швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) з використанням автоматичного геманалізатора
 • Визначення у тканині та плазмі крові показників метіонінового обміну (метіонін, глутатіон, гомоцистеїн, цистеїн, S-аденозилгомоцистеїн, S-аденозилметіонін тощо) у здорових осіб та хворих на різну патологію, у тому числі онкологічну, для корекції порушень ( ІФА, біохімічні, ВЕРХ)
79 | 2017-02-02  2061