Створення мультиорганної системи визначення in vitro токсичності хімічних сполук навколишнього середовища

В основі системи лежить створення трансгенних імморталізованих клітинних ліній з різних нормальних тканин людини.

В умовах спільного кокультивування вказаних ліній у спеціальному посуді, що забезпечує міжклітинний обмін розчинними компонентами мікрооточення, створена система in vitro відображає реальну очікувану мультиорганну токсичність ксенобіотиків для людини in vivo.

Наші досліди показали, що при використанні клітин різних органів людини в умовах кокультивування in vitro можна отримати достатньо реальну картину токсичності речовини, яку можна екстраполювати на очікувані токсичні прояви в організмі людини in vivo. В основі такої системи лежить створення умов, при яких клітини не прямо контактують між собою, а лише розчинними компонентами, створюючи умови міжорганної взаємодії — клітини вирощують в окремих луночках, але модифікованих для можливості гуморального міжклітинного контакту.

Пропозиція 1 «Мультиорганна система токсичності» складається з двох компонентів: спеціального пластикового посуду для культивування клітин і з панелі клітинних ліній і штамів як мішені дії ксенобіотиків.

У пропозиції 1 панель тест-клітин включає клітини людини різного тканинного походження:

  1. Клітини сполучної тканини (фібробласти)
  2. Епітеліальні клітини (кератиноцити, епітелій верхніх дихальних шляхів)
  3. Клітини печінки (гепатоцити)
  4. Клітини нирки
  5. Клітини крові (мононуклеари селезінки або мигдаликів)
  6. Нервові клітини (мікрогліальні, астроцити, нейрональні)
  7. Ендотеліальні клітини

Вказані клітинні моделі планується піддавати генетичній модифікації з метою утворення штамів нормальних, але імморталізованих (безсмертних) клітин різних органів, що забезпечить уніфікацію результатів і регулярне використання тест-системи.

«Мультиорганна система токсичності» може використовуватись як тест-система для визначення селективної токсичності для тканин людини лікарських, парфумерних, косметичних, пральних засобів, а також хімічних сполук промислового походження та ін. шкідливих факторів зовнішнього середовища.

Очікувані результати Нова технологія визначення in vitro токсичності різних сполук для організму людини. Панель нових унікальних клітинних систем.
Строк виконання роботи 3 роки
Вартість роботи 1 млн. грн. / рік
Загальна вартість розробки 3 млн. грн.
Керівник

Кудрявець Ю.Й., д.б.н., проф., зав. відділу експериментальних клітинних систем ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

59 | 2017-02-02  2510