Мультиорганна система визначення in vitro активності протипухлинних препаратів з різним механізмом дії

Розробка вказаної системи передбачає створення на базі панелі пухлинних ліній людини різного гістогенезу субліній (клонів), резистентних до хіміопрепаратів з різним механізмом дії.

Відбір субліній буде проведено на основі селекції та/або шляхом трансгенезу генів лікарської резистентності в пухлинні клітини. Прототипами нормальних клітин буде слугувати мультиорганна панель нормальних імморталізованих клітин людини. При спільному кокультивуванні в умовах, що забезпечує гуморальний міжклітинний контакт, можна буде визначати in vitro одночасну селективну токсичність лікарського препарату для нормальних, пухлинних і хіміо-резистентних пухлинних клітин людини.

Створення мультиорганної системи визначення in vitro активності протипухлинних препаратів для пухлин людини різного ступеню лікарської резистентності.

Вказана система за технікою виконання подібна до «мультиорганної системи токсичності», але панель тест-клітин додатково включає пухлинні клітини різного тканинного походження і різної чутливості до хіміопрепаратів.

Завдяки міжклітинному контакту в системі можна буде визначати in vitro одночасну селективну токсичність лікарського протипухлинного препарату для нормальних, пухлинних і хіміо-резистентних пухлинних клітин людини.

Очікувані результати Нова технологія швидкого і селективного відбору in vitro активних протипухлинних засобів з одночасним контролем загальної токсичності для організму людини. Панель нових унікальних пухлинних клітинних систем
Строк виконання роботи
3 роки
Вартість роботи
3,5 млн. грн. / рік
Загальна вартість розробки

10,5 млн. грн.

Керівник

Ю.Й.Кудрявець., д.б.н., с.н.с., зав. відділу експериментальних клітинних систем ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

70 | 2017-02-02  2267