Моноклональні антитіла (МКАТ) для медико-біологічних досліджень

Моноклональні антитіла (МКАТ) для медико-біологічних досліджень. Свідоцтво про державну реєстрацію №11072/2011 на «Антитіла моноклональні ТУ У 24.4-05416946-002:2011».

Мишині моноклональні антитіла проти антигенів людини CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD13, CD15, CD16, CD19, CD20, CD22, CD25, CD27, CD34, CD37, CD38, CD43, CD45, CD45RA, CD48, CD54, CD56, CD66e, CD95, CD150, CD227/MUC1, CD326/ЕрСАМ, κ і λ легкі ланцюги Ig, HLA-ABC, HLA-DR, пан-кератин, кератин-18, p53, антиген проліферуючих клітин ІРО-38.
Вміст пробірок 200 µg очищених антитіл в PBS з 0,2% БСА і 0,1% азиду натрію. Для лабораторного використання in vitro. Температура зберігання 4-8 oC
Застосування
  • Візуалізація внутрішньоклітинної локалізації білків
  • Імунофенотипування клітин різного гістогенезу
  • Імунофенотипування субпопуляцій клітин, що беруть участь в імунній відповіді
  • Визначення тканино-специфічних антигенів
  • Функціональні дослідження, шляхи передачі сигналів
  • Специфічне виділення клітин і білків
  • Імунофенотипування клітини при лейкеміях та лімфомах
  • Диференціальна діагностика пухлин різного гістогенезу
  • Рцінка імунологічного статусу
74 | 2017-02-02  4689