ЯМР-спектрометрія Mercury-300

ЯМР-спектрометрія — аналітичний метод для встановлення структури хімічних речовин, якісного та кількісного визначення складу хімічних сполук у сумішах (харчові продукти, наркотичні та психотропні речовини), ідентифікації молекулярної структури хімічних сполук.

ЯМР-спектрометр «Mercury-300» (VARIAN, США) працює на частоті 300 МГц (1Н), використовується для запису спектрів ЯМР на ядрах 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N.

Прилад дозволяє використовувати широкий набір методик з одно- та двовимірної спектроскопії високої роздільної здатності, має комп'ютерну систему обробки сигналу та представлення даних.

  • Реєстрація та інтерпретація 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N-спектрів ЯМР для кількісного і якісного визначення хімічних сполук та проведення медико-біологічних досліджень
80 | 2017-02-02  2315