Визначення індивідуальної радіаційної чутливості (ІРЧ)

Кількісна оцінка дії іонізуючої радіації на організм людини з урахуванням ії індивідуальних особливостей і, насамперед тих, що зумовлені здатністю клітин організму до репарації радіаційно індукованих пошкоджень ДНК з використанням цитогенетичного методу.

Визначення ІРЧ людини має практичне значення при:

  • Обстеженні онкологічних хворих до початку променевої терапії з метою мінімізації постпроменевих ускладнень з боку здорових тканин, що оточують пухлину
  • Обстеженні медичних працівників із сфери дії іонізуючих випромінювань (радіаційні онкологи, рентгенологи та інші)
  • Повторних рентгенологічних обстеженнях осіб зі спадковою онкообтяженістю, а також пацієнтів з хронічними захворюваннями, ослабленим імунітетом, при тривалих та контрастних обстеженнях тощо
  • Обстеженні населення в умовах дії радіаційного фактору Чорнобильської катастрофи для підвищення ефективності первинної профілактики радіогенних патологій
  • Підборі та обстеженні працівників на підприємствах атомної енергетики
  • Обстеженні мешканців населених пунктів, що розташовані поблизу підприємств, пов'язаних із виробництвом ядерних відходів
76 | 2017-02-02  2080