Референтна лабораторія з діагностики онкогематологічних захворювань

Референтна лабораторія з діагностики онкогематологічних захворювань — це діагностичні дослідження гемобластозів: гострих і хронічних лейкозів, мієлодиспластичних синдромів, різних форм мієлопроліферативних захворювань (морфологічні, цитохімічні, молекулярно-генетичні дослідження та визначення імунофенотипу злоякісних клітин).

Диференційно-діагностичні дослідження включають:

  • Визначення морфоцитохімічних варіантів гострих лейкозів за франко-американо-британською (ФАБ) класифікацією (ГЛЛ L1 - L3, ГМЛ M0 - M7)
  • Визначення імунологічного варіанту гострих і хронічних лімфолейкозів В- і Т-клітинного походження за класифікацією європейської групи з імунології лейкозів (EGIL) та у відповідності з класифікацією ВООЗ
  • Визначення нозологічної форми В- і Т-клітинних неходжкінських злоякісних лімфом (НЗЛ) в лейкемічній фазі розвитку за допомогою імуноцитохімічних і морфоцитохімічних методів у відповідності з Класифікацією ВООЗ 2008 р.

Регулярне проведення науково-практичних семінарів для лікарів гематологів, онкологів і клінічних лаборантів з актуальних питань діагностики гемобластозів, обговорення нових класифікацій ВООЗ, визначення стратегії діагностики і лікування окремих нозологічних форм захворювань.

73 | 2017-02-02  2932