Разработка и опытно-клиническая оценка нового метода сорбционной терапии ожогов неполной глубины (II-III A степени) с использованием высокоактивных углеродных материалов типа «Борисфен»

ПРОТОКОЛ № 1

науково-виробничих зборів відділу фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України
м. Київ 05.06.2013 р.


1. Предмет Протоколу
1.1. Створення науково-дослідної групи з розробки та експерементально-клінічної оцінки нового методу сорбційної терапії опіків неповної глибини (II-III А ступеню) з використанням високоактивних вуглецевих матеріалів типу «Борисфен», що дозволяє застосовувати їх в ранній (долікарській) терапії опікового ураження в побутових умовах, та, перш за все, при термічних ураженнях у дітей, а також для комплектації в домашніх і автомобільних аптечках, оснащення пожежних та рятувальних команд і т.д.

2. Мета та завдання
2.1. Мета проекту:
2.1.1. Розробка методу 2-х кратного прискорення загоєння опікової рани при термічних ураженнях II-III А ступеню.
2.2. Завдання проекту:
2.2.1. Оптимізувати структуру та сорбційні властивості вуглецевої пов'язки, призначеної для ранньої терапії опіків шкіри неповної глибини.
2.2.2. Оптимізувати процедуру ранньої терапії опіків II-III А ступеня в експериментальних і клінічних умовах.

3. Прикінцеві положення
3.1. Виходячи з наявних експериментально-клінічних даних, вважати за доцільне організацію дослідницької робочої групи у складі:

  1. Ніколаєв В.Г. — Член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, керівник відділу фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, доктор медичних наук, професор — науковий керівник проекту
  2. Кудряченко О.В. — дипломований інженер — проект-менеджер
  3. Сахно Л.О. — старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук — відповідальний виконавець
  4. Козарєв Г.Й. — академік Української академії наук, міжнародний член Вченої Ради Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, президент і член опікунської ради Міжнародної академії наук і мистецтва, професор кафедри фінансів та альтернативних інвестицій IPCCT-FBI, Washington DC USA, доктор технічних наук і альтернативного фінансування проектів Європейського політехнічного університету — математичне моделювання експерименту
  5. Масленний В.М. — старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук — експериментально-клінічні дослідження
  6. Сидоренко О.С. — старший науковий співробітник, кандидат технічних наук — конструювання експериментального обладнання
  7. Снєжкова Є.А. — старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук — конструкція пов'язок
  8. Коротич В.Г. — технік-лаборант
  9. Юрченко О.В. — старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук — морфологія рани
  10. Пархоменко Н.А. — старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук — мікробіологічні дослідження

3.2. Для реалізації заявлених завдань учасники можуть підписувати додаткові протоколи по окремим напрямкам або питанням, проводити консультації, візити, переговори, інші заходи.
3.3. Зміни та доповнення до цього Протоколу оформляються у письмовій формі і підписуються керівником проекту та набувають чинності з моменту підписання.
3.4. Термін дії Протоколу становить 5 років.
3.5. Цей Протокол складено ідентично російською, українською та англійською мовами.

Керівник відділу, професор В.Г. Ніколаєв

nikolaev-v   alexandrov-m bardakhivskaya-k   voinov-v
Ніколаєв
Володимир Григорович
Александров
Михайло Валерійович
Бардахівська
Квітослава Ігорівна
Воінов
Валерій Олександрович
ivanyuk-a kozarev-g korkushko-o  korneeva-l
Іванюк
Анатолій Артемович
Козарєв
Георгій Йорданов
Коркушко
Олег Васильович
Корнєєва
Людмила Миколаївна
 korotich-v  kudryachenko-a  maslenny-v  sarnatskaya-v
Коротич
Валентина Георгівн
Кудряченко
Олена Вікторівна
Масленний
Віталій Миколайович
Сарнацька
Вероніка В'ячеславівна
 sakhno-l  sidorenko-a  snezhkova-b  yushko-l
Сахно
Лариса Олексіївна
Сидоренко
Олексій Сергійович
Снєжкова
Єлизавета Олесандрівна
Юшко
Лариса Олексіївна
251 | 2017-02-02  2992