Вакцинотерапія онкологічних хворих

Вакцинотерапія онкологічних хворих передбачае

  • Виготовлення індивідуальної протипухлинної вакцини на основі пухлинних антигенів хворого та ад'юванту мікробного походження (Сертифікат МОЗ України № 411/03-300200000 від 9.12.2003 р.)
  • Виготовлення індивідуальної протипухлинної вакцини на основі глікопептидів пухлинних клітин хворого (Патент на винахід № 57608 А. Україна. 16.06.2003)
  • Довготривала профілактика виникнення рецидиву і метастазів за допомогою протипухлинних вакцин на основі пухлинних антигенів в надмалих дозах
  • Визначення рівня маркерів пухлинного росту (раково-ембріональний антиген, ά-фетопротеїн та ін.); циркулюючих імунних комплексів; реакції гіперчутливості уповільненого типу для оцінки ефективності вакцинотерапії
75 | 2017-02-02  3161