Проект «Штучна печінка»

ПРОТОКОЛ № 3

науково-виробничих зборів відділу фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України
м. Київ, 19.06.2013 р.

1. Предмет Протоколу
1.1. Створення науково-дослідної групи з розробки проекту «Штучна печінка».

2. Мета та завдання
2.1. Мета проекту:
2.1.1. Створення апаратного комплексу для лікування печінкової та поліорганної недостатності, а також важких аутоімунних захворювань.
2.2. Завдання проекту:
2.2.1. Створення системи для видалення з крові пацієнта білок-зв'язаних гідрофобних токсинів, прозапальних цитокінів, бактеріального ендотоксину та аміаку на основі білок-вуглецевих масфрактальних гемосорбентів, окисленого вугілля та діалізних мембран.
2.2.2. Створення системи для видалення з крові пацієнта патологічних імунореактантів високої, середньої та низької молекулярної маси і окисленого альбуміну на основі звичайних та альтернативних схем каскадного плазмаферезу, вуглецевих масфрактальних гемосорбентів і гемоімуносорбентів на активних і нейтральних матрицях.

3. Прикінцеві положення
3.1. Виходячи з наявних експериментально-клінічних даних, вважати за доцільне організацію дослідницької робочої групи у складі:

  1. Ніколаєв В.Г. — Член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР, керівник відділу фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, доктор медичних наук, професор — науковий керівник проекту
  2. Кудряченко Є.В. — дипломований інженер — проект-менеджер
  3. Воінов В.А. — професор, керівник відділу еферентної терапії пульмонологічного дослідного інституту Санкт-Петербурзького державного медичного університету ім. І.П. Павлова — мембранні технології; консультант
  4. Козарєв Г.Й. — академік Української академії наук, міжнародний член Вченої Ради Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, президент і член опікунської ради Міжнародної академії наук і мистецтва, професор кафедри фінансів та альтернативних інвестицій IPCCT-FBI, Washington DC USA, доктор технічних наук і альтернативного фінансування проектів Європейського політехнічного університету — математичне моделювання експерименту
  5. Сарнацька В.В. — провідний науковий співробітник, доктор біологічних наук — видалення білок-зв'язаних токсинів та аміаку
  6. Снєжкова Є.А. — старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук — видалення бактеріальних токсинів і цитокінів
  7. Сидоренко О.С. — старший науковий співробітник, кандидат технічних наук — технологія вуглецевих сорбентів
  8. Сахно Л.О. — старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук — видалення бактеріальних токсинів
  9. Александров М.В. — Дипломований інженер — сорбенти для видалення аміаку

3.2. Для реалізації заявлених завдань учасники можуть підписувати додаткові протоколи по окремим напрямкам або питанням, проводити консультації, візити, переговори, інші заходи.
3.3. Зміни та доповнення до цього Протоколу оформляються у письмовій формі і підписуються керівником проекту та набувають чинності з моменту підписання.
3.4. Термін дії Протоколу становить 6 років.
3.5. Цей Протокол складено ідентично російською, українською та англійською мовами.

Керівник відділу, професор В.Г. Ніколаєв

 

nikolaev-v   alexandrov-m bardakhivskaya-k   voinov-v
Ніколаєв
Володимир Григорович
Александров
Михайло Валерійович
Бардахівська
Квітослава Ігорівна
Воінов
Валерій Олександрович
ivanyuk-a kozarev-g korkushko-o  korneeva-l
Іванюк
Анатолій Артемович
Козарєв
Георгій Йорданов
Коркушко
Олег Васильович
Корнєєва
Людмила Миколаївна
 korotich-v  kudryachenko-a  maslenny-v  sarnatskaya-v
Коротич
Валентина Георгівн
 Кудряченко
Олена Вікторівна
 Масленний
Віталій Миколайович
Сарнацька
Вероніка В'ячеславівна
 sakhno-l  sidorenko-a  snezhkova-b  yushko-l
Сахно
Лариса Олексіївна
Сидоренко
Олексій Сергійович
Снєжкова
Єлизавета Олесандрівна
Юшко
Лариса Олексіївна
253 | 2017-02-02  4417