OECI — «Організація Європейських Інститутів Раку»

iepor oeci
Організація європейських онкологічних інститутів (ОЕСІ-EEIG, www.oeci.eu) є неурядовою організацією, заснованою у Відні в 1979 році.

Місія OECI полягає в об'єднанні інститутів ЄС, що займаються онкологічними дослідженнями та лікуванням раку, з метою створення критичної маси знань і компетенцій для віднайдення і підтримання консенсусу щодо кращих моделей онкології, розробки конкретних, доступних та реалістичних рішень для ефективної боротьби з раком і сприяння широкому впровадженню моделей онкології і рішень, спрямованих на поліпшення якості життя пацієнтів у країнах ЄС.

Основними цілями її 70 членів є поліпшення комунікацій та активізація співпраці серед європейських онкологічних інститутів. Ці цілі досягаються шляхом розвитку і зміцнення Комплексних онкологічних центрів у Європі з метою зниження захворюваності на рак і смертності, а також підтримки онкологічних хворих. Керівництво OECI продемонструвало свою активну участь у просуванні європейського підходу до лікування раку.

Члени організації динамічно співпрацюють з Робочими групами OECI (РГ), створеними для забезпечення досягнення основних цілей організації. До таких робочих груп відносяться:

  • РГ з акредитації та категоризації, що має на меті визначити консенсусні стандарти якості та критерії європейського онкології і розробити інструмент для професіоналів, що дозволяє оцінити продуктивність роботи закладів шляхом як внутрішнього, так і зовнішнього оцінювання
  • РГ з біобанків і молекулярної патобіології, спрямована на сприяння новим розробкам у сферах патоморфології, цитології та молекулярного тестування із застосуванням нових оновлених класифікацій пухлин і прогностичних критеріїв, заснованих на сучасних технологіях, таких як молекулярне тестування
  • РГ з освіти та навчання, яка ставить своєю метою координацію та вдосконалення освітньої діяльності Європейських онкологічних інститутів, заохочуючи тісніші відносини і професійну співпрацю між членами OECI і встановлення зв'язків з відповідними зовнішніми органами, зокрема, такими як ESO, ECCO, INCTR, ESAO і EACR
  • РГ з ефективності витрат, спрямована на сприяння ретельному і явному збалансуванню клінічної користі та фінансових наслідків при лікуванні онкологічних захворювань
  • РГ з поширення інформації та комунікаційної діяльності, спрямована на сприяння обмінам між вченими і клініцистами; на надання допомоги людям, що працюють над спільними проектами щодо розробки і поширення протоколів досліджень, даних мета-аналізів і в цілому, на будь-яку діяльність, що передбачає взаємозв'язки та комунікації
  • РГ з EurocanPlatform, що працює в напрямі зниження смертності від раку шляхом співпраці великих комплексних онкологічних центрів і має на меті перенести результати трансляційних досліджень на новий рівень
  • РГ з профілактики і ранньої діагностики (новий проект), покликана розробити додаткові стандарти профілактики раку, передати їх на розгляд програми OECI з акредитації та категоризації; обстежити поточні рівні обслуговування серед членів OECI, проведення ними освітніх та науково-дослідних заходів, пов'язаних з профілактикою раку та раннім виявленням захворювань; забезпечити механізм для розвитку співпраці у сфері профілактичних досліджень та забезпечення необхідного фінансування
  • РГ «START», повна назва якої — «State-of-the-Art Oncology in Europe» («Найсучасніша онкологія в Європі»). Вона має стати онлайновою базою даних найсучасніших знань про діагностику і лікування раку

Цілі OECI досягаються шляхом заохочення і зміцнення Комплексних онкологічних центрів у Європі з метою зниження захворюваності на рак і смертності, а також поліпшення якості лікуванні раку і трансляційних досліджень, зокрема, з організаційної точки зору.


Іншим завданням OECI є взаємодія з її членами для визначення спільних завдань, що представляють міжнародний інтерес, сприяння участі в європейських проектах і програмах.

Щоб краще сприяти підвищенню якості медичної допомоги, OECI має на меті включити 50% своїх членів у програму акредитації / категоризації у найкоротший термін. В даний час РГ OECI з акредитації та категоризації докладає зусиль для оцінки та перегляду стандартів якості для комплексного та багатопрофільного лікування раку в європейських онкологічних центрах. У даний час 26 комплексних та клінічних онкологічних центрів скористалися можливістю взяти участь у Програмі акредитації та категоризації OECI.

Оскільки мандат Комплексного онкологічного центру полягає в запобіганні, лікуванні та гарантуванні якнайкращої якості життя для всіх пацієнтів, незалежно від їх прогнозу, сучасний підхід до паліативної допомоги, що не обмежується зосередженням на останніх кількох днях чи тижнях життя хворого, повинен стати частиною бачення і місії всіх онкологічних центрів, особливо тих, які входять до Європейської організації, такої як OECI. З цієї причини в січні 2014 року була започаткована нова РГ з паліативної допомоги.

Щоб підкреслити міцний зв'язок між OECI і онкологічними хворими, OECI була закладена основа для конкретного партнерства з Європейською коаліцією хворих на рак, про що свідчать дебати на тему «Наскільки уніфікованим є лікування онкологічних захворювань у Європі?». Ці дебати відбулися в Європейському парламенті 18 лютого 2014 року.

Регулярне оновлення і повідомлення про діяльність OECI з'являються на сайті www.oeci.eu, а також розповсюджуються за допомогою офіційного електронного журналу OECI «ecancermedicalscience».

38 | 2021-06-07  8703