Перелік статутних і нормативно-правових документів ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України


Положення ухвалено рішенням Вченої ради ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України від 30 жлвтня 2019 року, протокол № 9.

2021-04-14
28.11.2014 р., № ПТ-400/14 Державне підприємство Всеукраїнський Державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів

2022-01-12

Свідоцтво про включення ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України до єдиного реєстру наукових установ України

2021-04-15


Звернутись з питаннями щодо забезпечення функціювання та покращення наукової та освітньої діяльності Інституту

2021-06-07


94 УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ