Всесвітній день боротьби проти раку 2021

WCD Logo Orange Screen ENGLISH

Всесвітній день боротьби проти раку в 2021 році проходить з особливою увагою до проблем в онкологічній сфері, спричинених світовою пандемією COVID-19

11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосило пандемію COVID-19. В умовах надзвичайного навантаження на систему охорони здоров’я та розвитку світової кризи, питанням, що викликає особливе занепокоєння, є організація медичної допомоги онкологічним хворим.

Через системний імуносупресивний стан, спричинений злоякісними новоутвореннями, а також хіміо-, променевою терапією і хірургічним втручанням, ці пацієнти знаходяться у групі підвищеного ризику інфікування SARS-CoV-2 та важкого перебігу хвороби.

Результати досліджень щодо впливу COVID-19 на прогноз та перебіг онкологічної патології на даний момент є суперечливими. У дослідженнях, що були проведені на початкових етапах пандемії, повідомлялось про підвищений ризик ускладнень або смерті у онкологічних пацієнтів з COVID-19, особливо у тих, які страждають на рак легень або лімфопроліферативні захворювання та таких, що пройшли лікування протягом останнього місяця. Однак, при подальших спостереженнях подібна залежність перебігу онкологічних захворювань від інфікування SARS-CoV-2 не підтвердилась. Неоднозначність даних, отриманих у різних дослідницьких центрах, вказує на нагальну необхідність розширення і проведення масштабних проспективних досліджень в цьому напрямі.

Значною проблемою, викликаною COVID-19, стала затримка діагностики та лікування всіх нозологічних форм злоякісних новоутворень, що було особливо характерним для перших місяців пандемії, але у певній мірі триває й до сьогодні. Внаслідок необхідності у спрямуванні основних ресурсів охорони здоров'я на надання допомоги хворим з COVID-19, а також на захист здорових людей від інфікування SARS-CoV-2 шляхом призупинення надання нетермінової медичної допомоги, досить поширеною стала невчасна діагностика онкологічної патології. Крім того, багато пацієнтів стикнулися з відтермінуванням та неможливістю отримання терапії у повному обсязі у зв’язку з обмеженим доступом до медичних закладів. Ситуація ускладняється високим ризиком інфікування та захворюваності не лише онкологічних пацієнтів, але й медичного персоналу, що може призвести до дефіциту кваліфікованих кадрів у медичній сфері. Як припускають, всі зазначені чинники можуть стати причиною суттєвого зростання смертності від онкологічної патології у найближчі роки в усьому світі.

Отже, в умовах пандемії COVID-19 потребують перегляду різні аспекти організації медичної допомоги онкологічним пацієнтам, включаючи зміни у плануванні і тактиці лікування з урахуванням зниження імовірності внутрішньогоспітального інфікування. Останнє може бути у певній мірі досягнуто із запровадженням більш широкого використання можливостей телемедицини, що дають змогу значно зменшити необхідність частого відвідування онкологічних закладів. Проведення телефонних та відеоконсультацій дозволить отримувати необхідну допомогу віддалено, зводячи до мінімуму імовірність інфікування SARS-CoV-2.

Зміни в поведінці населення під час тривалих локдаунів також можуть мати довгострокові наслідки для здоров'я. Зокрема, відсутність фізичної активності, збільшення ваги і вживання алкоголю є відомими факторами ризику онкологічних захворювань. У цьому аспекті особливо важливим стає питання щодо проведення профілактичних заходів для попередження росту захворюваності на рак. Не менш важливою є проблема потенційно імовірної коканцерогенної дії вірусу SARS-CoV-2 у комбінації з терапевтичними засобами, які застосовується при лікуванні важких форм COVID-19, що потребує детального вивчення.

Таким чином, ключовим питанням на найближчий час стає пошук оптимальних підходів до організації діагностики, терапії і реабілітації онкологічних хворих та проведення профілактичних заходів з урахуванням епідеміологічної ситуації. Розробка детальних стратегій у цх  напрямах дозволить уникнути зростання захворюваності та смертності на рак в умовах пандемії COVID-19 та попередити розвиток «онкологічної» пандемії.


Адаптація та інновації в лікуванні раку за умов COVID-19 і не тільки

До Всесвітнього дня боротьби проти раку у 2021 році «Міжнародний союз проти раку» (Union for International Cancer Control, UICC) відкриває спеціальну веб-сторінку Адаптація та інновації в лікуванні раку за умов COVID-19 і не тільки (Adaptations and innovations in cancer care through COVID-19 and beyond, https://www.worldcancerday.org/cancer-care-and-covid).

Поточний стан проблеми онкологічних захворювань при COVID-19 також відображено на наступних онлайн-ресурсах UICC:

https://www.uicc.org/what-we-do/thematic-areas-work/cancer-and-covid-19 

https://www.uicc.org/resources/access-all-resources/cancer-and-covid-19-resources


Ваша думка важлива для нас

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України та ГО «Українське товариство дослідників раку» запрошують до співпраці та координації зусиль у подоланні нових цивілізаційних викликів. Ваші пропозиції та коментарі Ви можете надіслати нам через форму нижче.

Форма зворотного зв'язку на цій сторінці тимчасово недоступна. Feedback Form on this page is temporarily unavailable

765 | 2021-02-03  1962

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

  • events-00.jpg
  • events-01.jpg
  • events-02.jpg
  • events-03.jpg
  • events-04.jpg
  • events-06.jpg

iepor www logo