14-16 травня 2014 р. відбудеться виставка спеціалізованого обладнання та технологій «Наука — виробництву»

iepor-2014-innovations14-16 травня 2014 р. відбудеться виставка спеціалізованого обладнання та технологій «Наука — виробництву», м. Київ, проспект Ак. Глушкова, 1, пав. №23

Нижче представлений перелік науково-технічних розробок (експонатів) Інституту:

 

№ п/п

Назва розробки*

Короткий зміст та технічні характеристики

Сфера застосування
(де може бути впроваджено або вже впроваджено)

Форма показу
(комп’ютер, мультимедійний проектор, натурний зразок тощо)

1

2

3

4

5

1

 

Комплекс імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкозів

 

Складені алгоритми діагностики певних підтипів гострих лімфобластних та мієлобластних лейкемій. Така діагностика дає можливість більш ефективного застосування сучасних міжнародних протоколів терапії та нових лікарських засобів, дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного походження і рівня диференціювання, що дозволяє досягти збільшення частоти ремісій і загальної тривалості життя хворих на гострі лейкемії.

Впроваджено:

1. Київська міська клінічна лікарня №9 (гематол. відділення №1 і №2)
м. Київ, вул. Ризька буд. 1
(044) 440-11-44
(044) 529-70-95

 

2. Головний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» МО України

м. Київ, вул. Госпітальна, 18

 

3. Київський обласний онкологічний диспансер.
м. Київ, вул. Багговутівська, 1
(044) 483-24-52

 

4. ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака» НАМН України
м. Донецьк, Ленінський проспект, 47
(062) 387 50 27

 

5. Житомирська обласна клінічна лікарня ім.О.Ф. Гербачевського
м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3
(0412) 37-04-42

 

6. Кіровоградська обласна лікарня
м. Кіровоград, Університетський пр., 2/5
(0522) 59-71-00

 

7. Миколаївська обласна лікарня
м. Миколаїв, вул. Київська, 1
(0512) 41-79-79

 

8. Комунальна установа «Одеська обласна клінічна лікарня»
м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26
(0482) 56-01-01

 

9. Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського
м. Полтава, вул. Шевченка, 23
(05322) 7-23-05

 

10. Севастопольська міська лікарня №1 ім. М.І. Пирогова
м. Севастополь, вул. Адм. Октябрьского, 19
(0692)-55-97-68

 

11. Кримська республіканська установа «Онкологічний клінічний диспансер»
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 49-а

 

12. Міська клінічна багатопрофільна лікарня №25
м. Харків, проспект Ілліча, 90
(057)776-01-00

 

13. Хмельницька обласна лікарня
м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1
(03822) 72-07-42

Стенд

15. Черкаський обласний онкологічний диспансер
м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7
(0472) 37-01-23

 

1. Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України

м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32
(044) 483-91-98

 

Моноклональні антитіла проти антигенів лейкоцитів людини

Моноклональні антитіла випускаються у формі очищених МКАТ, кон’югованих з флуорохромами (ФІТЦ та ФЕ) або біотином.

Застосування: для лабораторного використання in vitro із застосуванням методів проточної цитометрії, флуоресцентної мікроскопії, імуноцитохімії, імуногістохімії на парафінових зрізах, у Вестерн-блот аналізі та в функціональних тестах.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами

м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 21
(044) 259-69-77

Буклет, планшет. Свідоцтво про державну реєстрацію

№11072/2011 на «Антитіла моноклональні ТУ У 24.4-05416946-002:2011».

Натурні зразки, інструкції по використанню

 

Засоби перев’язувальні на основі волокнистих вуглецевих матеріалів

Розроблено метод застосування активованого сироваткового альбуміну людини та створено комбіновані сорбіційно-аплікаційні матеріали для лікування поранень і опіків. Розроблена Програма і методика технічних випробувань та проведені технічні випробування дослідних зразків «Засобів перев’язувальних на основі волокнистих вуглецевих матеріалів».

Київська міська клінічна лікарня № 12

м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-А
(044) 228-33-25

 

Київська міська клінічна лікарня № 6
м. Київ, пр. Комарова, 3
(044) 497-11-16

 

Національний інститут раку, відділення радіаційної онкології

м. Київ,  вул. Ломоносова, 33/43
(044) 259-01-86

Натурний зразок. Інструкція по використанню. Реєстраційне посвідчення

 

 

Готові до впровадження

 

 

 

Метод діагностики та прогнозу раку шлунка людини: наука практичній онкології

Визначення показників «гіпоксичного» профілю пухлини, пошук пухлинних клітин у кістковому мозку та оцінка мікрооточення, що дозволяють сформувати групи ризику хворих за раннім метастазуванням та відкоригувати протокол протипухлинної терапії.

 

Стенд

 

Спосіб прогнозування ризику розвитку злоякісних новоутворень. Патент на корисну модель № 68920. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2012, «Бюлетень № 7, 2012 р.»

 

Пропонується новий спосіб оцінки ризику розвитку ЗН у родичів пробанда шляхом проведення комплексного клініко-генеалогічного обстеження з подальшим генетико-математичним аналізом родоводів, на основі чого визначають вірогідність розвитку раку у дітей та внесок (%) спадкової та середовищної компонент у виникнення онкологічних захворювань мульти-факторіальної етіології.

 

Стенд

 

Спосіб підвищення ефективності хіміотерапії резистентних до хіміотерапії злоякісних пухлин. Патент України на винахід № 100 000

Для посилення ефективності хіміопрепаратів застосовується наноекстракт зеленого чаю, який містить поліфеноли зеленого чаю, виготовляється зі звичайного екстракту зеленого чаю шляхом розпилювального сушіння та/або помелу на кульовому млині до розміру наночасток, чим забезпечується зменшення ступеню хіміорезистентності пухлинних клітин.

 

Стенд

 

Програма рейтингового оцінювання діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю

Автоматизована інформаційно-розрахункова система рейтингового оцінювання результативності наукової діяльності наукових співробітників наукових установ природничого профілю.

 

Комп’ютер. Мультимедійний проектор

 

Нова лікарська форма спрямованої доставки протипухлинних препаратів

Розроблено технологію отримання нанокомпозиту, на основі магнітної рідини та цисплатину.

Створено системи постійних магнітів для забезпечення спрямованості та локального накопичення у пухлині діючої речовини нанокомпозиту.

На підставі комплексу молекулярно-біологічних, цитогенетичних та цитоморфологічних досліджень в системі in vitro та in vivo доведено переваги застосування створеного протипухлинного нанокомпозиту перед використанням офіцинальної форми цитостатику, що відкриває перспективи подолання лікарської резистентності.

 

Стенд

260 | 2016-07-02  2865

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

  • events-00.jpg
  • events-01.jpg
  • events-02.jpg
  • events-03.jpg
  • events-04.jpg
  • events-06.jpg

iepor www logo