12 листопада 2019 р. — Відбувся робочий візит представників керівництва Президії Національної академії наук України до ІЕПОР

iepor 2019 11 12 01
12 листопада 2019 року відбувся робочий візит представників керівництва Президії Національної академії наук України — Головного ученого секретаря, академіка НАН України В.Л. Богданова та керуючого справами к.м.н. М.В. Сидоренка до Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Під час зустрічі директор інституту, академік НАН України В.Ф. Чехун ознайомив поважних гостей з основними науковими напрямами діяльності установи, найважливішими фундаментальними розробками та їх інноваційними перспективами впровадження у клінічну онкологію.

Великої уваги делегація приділила роботі наукових підрозділів, де провідні наукові співробітники інституту представили свої наукові розробки, які ґрунтуються на традиціях, започаткованих академіком Р.Є. Кавецьким, та спрямовані на вивчення взаємовідносин «пухлина-організм». Реалізацією вищезазначених фундаментальних досліджень є створення унікальних методів ранньої і диференційної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів, високоспецифічних тест-систем, створених на основі МКАТ серії ІЕПОР, розробка методів сорбційної детоксикації організму, методи таргетної терапії із використанням нанотехнологій.

Цікавим для гостей було відвідування біотехнологічного центру з виробництва протипухлинних вакцин. Оскільки, як на теренах пострадянського простору, так і за межами України Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України зарекомендував себе лідером в галузі біотерапії раку. Саме в Інституті вперше була розроблена оригінальна технологія виготовлення протипухлинної вакцини з аутологічних пухлинних клітин шляхом модифікації пухлинних антигенів лектинами мікробного походження.

Під час візиту гості мали змогу впевнитись, що в ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України сконцентровано значний інтелектуальний і науково-методичний потенціал, який дає змогу не тільки забезпечити подальший розвиток досліджень в галузі експериментальної онкології, але й впроваджувати новітні технології в клінічну практику.

В своєму арсеналі інститут має достатню кількість науково-прикладних розробок, які відповідають кращим світовим зразкам. Зокрема, створено панель молекулярних зондів для діагностики злоякісних новоутворень та лейкозів; розроблено методи фотодинамічної терапії та сорбційної детоксикації організму. Ряд нових унікальних розробок на основі нано- та біотехнологій проходять активну фазу доклінічної та клінічної апробації.

Пошук шляхів прискорення реалізації інноваційних підходів спонукало керівництво ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України здійснювати активну роботу з інтеграції пілотних розробок установи в Європейський та світовий науковий простір, налагодження прямих контактів з міжнародними науковими організаціями та комерційними структурами з метою проведення спільних досліджень, спрямованих на розробку інноваційних, високоякісних методів профілактики, діагностики і лікування раку з використанням нано- та біотехнологій.

Символічно, що ця цікава і змістовна зустріч відбулася напередодні проведення вагомого міжнародного наукового форуму – ІІ міжнародної наукової конференції «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми», яка відбудеться 21-22 листопада 2019 року в Великому конференц-залі Національної академії наук України, — унікальної платформи для налагодження інформаційного обміну прогресивної наукової спільноти, розвитку міжнародного співробітництва, інтеграції України у світове наукове середовище.

703 | 2019-12-03  1746

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

  • events-00.jpg
  • events-01.jpg
  • events-02.jpg
  • events-03.jpg
  • events-04.jpg
  • events-06.jpg

iepor www logo