07 лютого 2019 р. — Відбулась двостороння Друга робоча нарада «Прикладні вектори співпраці в напряму — кібернетика для практичної онкології»

two way contract 1

two way contract 2


07 лютого 2019 р. об 11:00 в приміщенні Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (пр. академіка Глушкова, 40, м. Київ-03187, http://incyb.kiev.ua) відбулась двостороння Друга робоча нарада «Прикладні вектори співпраці в напряму — кібернетика для практичної онкології» за участю представників Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

В ході засідання розглядались перспективи першочергових дотичних прикладних напрямів наукової діяльності зазначених установ для виявлення можливостей в найближчому майбутньому проведення спільних досліджень, створення проектів та програм співпраці з метою отримання нової науково-технічної продукції, яка б відповідала вимогам та потребам сучасної практичної онкології.

Директором Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України академіком НАН України Сергієнком Іваном Васильовичем було зроблено пропозицію розробки цільової Програми Національної Академії Наук України, в рамках якої можливе здійснення напрямів спільної наукової співпраці установ. Такими напрямами спільної наукової роботи були визначені:

 • Створення віртуальних лабораторій для проведення медико-біологічних досліджень онкологічних захворювань та обробки результатів досліджень.
 • Створення спеціалізованих мобільних додатків для смартфонів та планшетів — зав. відділу перетворювачів форми інформації д.т.н., с.н.с. Романов Володимир Олександрович представив актуальну перспективну розробку Інституту апаратно-програмний комунікатор «Інформаційний комунікатор для медицини» (http://www.dasd.com.ua), що має практичне впровадження в клініці для сімейної та невідкладної медицини, який застосовується для поліпшення взаєморозуміння та спілкування між лікарем та пацієнтом в процесі перебігу хвороби, встановлення діагнозу, прогнозування розвитку хвороби, в т.ч. для спілкування з хворими та пацієнтами, які втратили можливість говорити.
 • Застосування магнітних полів в практичній та експериментальній онкології — зав. відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики д.т.н., с.н.с. Прімін Михайло Андрійович представив актуальну перспективну розробку Інституту — надчутливу СКВІД магнітометричну систему для вимірювань магнітних сигналів, які випромінюються лабораторними тваринами та іншими дрібними об’єктами. Він розповів про принцип роботи приладу для безконтактного вимірювання магнітних полів органів та тканин, технологію вимірювань магнітного поля над досліджуваним органом дослідної тварини та сфери, в яких застосовується дана система.
 • Машинна обробка значних масивів медико-біологічних даних — заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Хіміч Олександр Миколайович представив суперкомп’ютер для інформаційних технологій (СКІТ) — високоефективні обчислювальні кластерні системи СКІТ-1, СКІТ-2, СКІТ-3 та СКІТ-4 (http://moderninform.icybcluster.org.ua/klaster-ik), що забезпечують можливість ефективної інтелектуальної обробки великих об’ємів знань і даних. Олександр Миколайович ознайомив з історією створення СКІТ, розповів про його унікальні переваги та сфери застосування.
 • Розробка програмного забезпечення з метою створення автоматизованих систем для підвищення ефективності діагностики та прогнозу перебігу онкологічних захворювань — завідувач відділу автоматизації програмування д.ф-м.н., с.н.с. Тульчинський Вадим Григорович запропонував перспективний та календарний плани спільної роботи з обговоренням різних аспектів виконання робіт і принципів співпраці.

В робочій нараді взяли участь

Від Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України:

 • Сергієнко Іван Васильович, акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., директор Інституту, генеральний директор Кібернетичного центру НАН України
 • Палагiн Олександр Васильович, акад. НАН України, д.т.н., проф., заступник директора з наукової роботи; керівник відділення комп’ютерних засобів і систем; завідувач відділу мікропроцесорної техніки відділення комп’ютерних засобів і систем
 • Хіміч Олександр Миколайович, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., заступник директора з наукової роботи; керівник відділення математичної кібернетики та системного аналізу; завідувач відділу чисельних методів та комп’ютерного моделювання відділення математичної кібернетики та системного аналізу
 • Гупал Анатолій Михайлович, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., завідувач відділу методів індуктивного моделювання та керування відділення комп’ютерних засобів і систем
 • Тульчинський Вадим Григорович, д.ф-м.н., с.н.с., зав. відділу автоматизації програмування відділення математичної кібернетики та системного аналізу
 • Прімін Михайло Андрійович, д.т.н., с.н.с., завідувач відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики відділення комп’ютерних засобів і систем
 • Романов Володимир Олександрович, д.т.н., с.н.с., зав. відділу перетворювачів форми інформації відділення комп’ютерних засобів і систем

Від Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України:

 • Чехун Василь Федорович, акад. НАН України, д.м.н., проф., директор Інституту, завідувач відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії
 • П’ятчаніна Тетяна Віталіївна, к.б.н., с.н.с., завідувач відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій
 • Мазур Марія Григорівна, пров. інж. відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій

За результатами зустрічі була підписана двостороння Угода про науково-практичне співробітництво між Установами.

674 | 2019-02-14  2322

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • events-00.jpg
 • events-01.jpg
 • events-02.jpg
 • events-03.jpg
 • events-04.jpg
 • events-06.jpg

iepor www logo