Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів. За редакцією В.Ф. Чехуна. 2010

book-06-coverУДК 616-006(042.3/.4)
ББК 55.6я7
0-58

Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів / За редакцією В.Ф. Чехуна. — Київ: Здоров’я України, 2010. — 768 с.

Даний посібник є збірником лекцій провідних українських учених-онкологів. У ньому представлені сучасні відомості з основних питань експериментальної та клінічної онкології. Описані історичні аспекти становлення онкології як науки, розкрито зміст часто вживаних термінів, а також представлені дані, що стосуються епідеміології раку і принципів класифікації пухлин. Розглянуті клітинні і молекулярні механізми хімічного, вірусного, радіаційного і гормонального канцерогенезу. Детально розглянуті генетичні і епігенетичні механізми злоякісної трансформації клітин і вплив на цей процес різних екзо- та ендогенних чинників. Проаналізовані сучасні уявлення про процеси програмованої загибелі пухлинних клітин, ангіогенезу і метастазування. Окремі розділи присвячені проблемам імунології раку і стволових пухлинних клітин.

Описані основні досягнення в області клінічного застосування результатів молекулярно-генетичних досліджень в діагностиці і терапії пухлин. Проведено аналіз ключових механізмів формування стійкості до медикаментозної терапії, обґрунтовано підходи до індивідуалізації лікування та реабілітації онкологічних хворих. Розглянуто сучасні напрями профілактики раку. У кожній лекції містяться контрольні запитання і рекомендована література.

Розраховано на лікарів, студентів, аспірантів і викладачів медичних вузів.

Рецензенти

  • М’ясоєдов Дмитро Володимирович, професор кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка МОЗ України, професор, доктор медичних наук
  • Cтаріков Володимир Іванович, завідувач кафедри онкології Харківського національного медичного університету, професор, доктор медичних наук

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
(протокол № 12 від 17 листопада 2010 року)

Видано за підтримки благодійного фонду «Єдність проти раку»
Видання здійснено за участі ТОВ НВП «Ніка-Центр»

ISBN 978-966-2165-28-9

© Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, 2010

185 | 2017-04-19  6520