Сектор науково-методичного та інструментального забезпечення наукових досліджень

iepor equipment center

Сектора науково-методичного та інструментального забезпечення наукових досліджень ІЕПОР НАН України створено з метою підвищення якості наукових розробок та проведення наукових досліджень на сучасному рівні.

До складу Сектора  входять:

  • Центр експертиз з визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту
  • ЦККП — Центр колективного користування науковими приладами «Молекулярної онкології та біотехнології»

 2 | 4