Координація наукової діяльности

Наукова Рада «Злоякісні новоутворення» створена при Відділенні біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України як науково-консультативний та експертний орган з питань розвитку і координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі експериментальної та клінічної онкології.

Основною метою наукової Ради є висококваліфікована оцінка стану та перспектив розвитку онкологічної науки в Україні, визначення напрямків пріоритетних наукових досліджень в галузі онкології та радіобіології, експертна діяльність, підготовка пропозицій і аналітичних матеріалів для органів державної влади щодо формування і реалізації науково-технічної політики в галузі природничих наук та охорони здоров‘я України.

Основні завдання наукової Рали:

  • • Формування ідеології фундаментальних та прикладних досліджень в галузі експериментальної і клінічної онкології;
  • Реалізація плідного науково-технічного міжнародного співробітництва між Національною академію наук України та провідними науковими центрами Європи в галузі онкологічної науки та створення додаткових умов для більш широкого залучення українських науковців до вирішення найбільш актуальних проблем сучасної онкології, зокрема профілактики та ранньої діагностики, розробки новітніх засобів та підходів до лікування.
  • Експертна діяльність на замовлення органів державної влади та профільних міністерств і відомств;
  • Підготовка пропозицій щодо взаємодії науки та освіти, вирішення питань підготовки наукових кадрів;
  • Визначення ефективних напрямів роботи із молоддю різних вікових груп (школярі, студенти, аспіранти, молоді науковці) з метою їх залучення до наукової діяльності та омолодження кадрового потенціалу.
  • Визначення пріоритетності наукових розробок в галузі охорони здоров‘я та координація виконання наукових досліджень в рамках державних та програмно-цільових конкурсних програм з метою підвищення їх наукового та науково-методичного рівня;
  • Координація впровадження результатів фундаментальних наукових досліджень у заклади охорони здоров‘я України шляхом активної співпраці із науково-дослідними закладами НАМН, МОЗ України, обласними та міськими онкологічними диспансерами, що сприяє активізації інноваційної політики в галузі онкології.
  • Пошук бізнес-партнерів для проведення спільних розробок зі створення та апробації нових вітчизняних протипухлинних лікарських засобів;
  • Підготовка до видання профільних видань: єдиного в Україні міжнародного науково-теоретичного журналу «Experimental Oncology» та науково-практичного журналу «Онкологія», в яких висвітлюються найбільш актуальні питання експериментальної та клінічної онкології.
  • Популяризація онкологічної науки в Україні та за кордоном.
16 | 2021-12-28  5314