31 січня 2017 р. — Присудження д.м.н., проф. Бережній Н.М., д.м.н., проф. Потебні Г.П., д.м.н., проф. Коноваленко В.Ф., к.б.н. Лісовенко Г.С., к.б.н. Діденко Г.В., к.м.н. Базасю В.М. Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 р.

kdpu


Співробітникам ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України Бережній Н.М., Потебні Г.П., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Діденко Г.В., Базасю В.М. присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2016 р. за «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ПРОТИПУХЛИННОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ»

Створено теоретичне підґрунтя щодо різних аспектів реалізації біологічних ефектів цитокінів на тлі розвитку злоякісного новоутворення та розкриті певні механізми толерантності імунної системи при пухлинному рості.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо здатності модифікованих пухлино-асоційованих антигенів до індукції довготривалої імунної відповіді.

Авторами вирішено ряд нових фундаментальних проблем – вперше досліджено молекулярний профіль злоякісних клітин, виділено пухлино-асоційовані антигени з метою їх модифікації, як підґрунтя для індивідуалізації терапії та прогнозу перебігу захворювання при проведенні біотерапії хворих на дану патологію.

Зазначені дослідження є ключовими етапами у створенні, вивченні механізмів дії, ефективності та впровадження в практичну онкологію нових антиметастатичних препаратів, до яких, в першу чергу, відносяться цитокіни, зокрема ІЛ-2, та інші імунобіологічні засоби.

Результати циклу робіт мають значення, як для фундаментальної, так і для клінічної онкології.

 Посилання на оригінал публікації

 

508 | 2021-05-27  2383