Лабораторія онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин

oncoimmunology antitumor vaccine engineering laboratory

Керівник:

Діденко Геннадій Васильович


Тел: +38 (044) 259-91-94, +38 (068) 357-17-65
E-mail: gennadij_d@ukr.net
Посада: Зав. лабораторії
Звання, ступень: к.б.н
Почесне звання, нагороди: Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:
 • Конструювання протипухлинних вакцин
 • Розробка тест-систем для моніторингу та діагностики ракових захворювань
 • Пошук та дослідження препаратів з протипухлинною дією
 • Вивчення реакцій протипухлинного імунітету

Ключові слова: протипухлинний імунітет, протипухлинні вакцини, ембріональні білки, наночастинки в онкології, діагностична тест-система
Дослідження

Базові наукові напрямки досліджень

 1. Розробка засобів імунотерапії пухлин (зокрема, аутологічних та ксеногенних протипухлинних вакцин), вивчення механізмів їх дії
 2. Вдосконалення комбінованих схем введення протипухлинних вакцин та імуномодуляторів різного походження
 3. Вивчення клінічної ефективності протипухлинних вакцин при злоякісних новоутвореннях різної локалізації
 4. Розробка рекомендацій щодо моніторингу онкологічних хворих, в лікуванні яких застосовується вакцинотерапія
 5. Розробка підходів по конструюванню ксеногенних протипухлинних вакцин на основі онкофетальних антигенів
 6. Експериментальне обґрунтування діагностичної інформативності та терапевтичної ефективності онкофетальних антигенів при пухлинному рості
 7. Конструювання протипухлинних вакцин на основі білків теплового шоку та дослідження їх ефективності та механізмів дії

Додаткові напрямки досліджень

 1. Моделювання ксеногенних клітинних систем на твердих фазах з використанням пухлино-асоційованих та ембріональних антигенів та їх застосування в протипухлинній терапії
 2. Розробка технології виготовлення протипухлинної вакцини на основі білків, які визначають резистентність пухлин до дії цитостатиків
 3. Дослідження ефективності аутологічної та алогенної ПВ в надмалих дозах на експериментальних моделях та у хворих на злоякісні пухлини
 4. Визначення інформативності та діагностичної чутливості тест-системи, розробленої на основі ксеногенних ембріональних антигенів
 5. Дослідження можливості корекції проявів паранеопластичного синдрому, обумовленого ростом високо ангіогенної пухлини, за допомогою вакцинотерапії

Гранти

 

Конференції

 

Публікації

 

Патенти

 

Інновації

 

Співпраця

 

Кадри

 

Нагороди

 

 Підрозділ функціонує з 2003 р, спочатку (до 2008 р) він мав назву «Відділ імуномодуляції», згодом його перейменовано — «Відділ конструювання засобів біотерапії раку», керівник — д.м.н., проф. Г.П. Потебня.

У 2016 року згідно наказу від 10.02.2016 року № 08-ЗАГ «Про оптимізацію структури інституту» відділ перетворено у лабораторію онкоімунології та конструювання протипухлинних вакцин, яку очолив к.б.н. Г.В. Діденко.

Першим керівником підрозділу був Дмитро Григорович Затула — геніальний вчений, який вперше довів можливість використання мікробних антигенів B.megaterium H для діагностики онкологічних захворювань. Ним було обгрунтовано принципи пошуку модуляторів протипухлинного імунітету. Але головним його досягненням стала створена, з використанням продуктів метаболізму B.subtilis AB-56, специфічну протипухлинну вакцину, скеровану на запобігання розвитку рецидивів та метастазів у радикально оперованих хворих на рак.

Потебня Григорій Платонович продовжив роботу розпочату Затулою Д.Г. Саме за час його керівництва було завершено всі етапи клінічного дослідження протипухлинної вакцини та отримано Сертифікат про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату «Протипухлинна аутовакцина» (№411/03-300 200000 від 09.12.2003 р). Було розроблено технологічний промисловий регламент (ТПР №64-37046921-001-05 від 21.02.2006 р., протокол №8) на виробництво протипухлинної аутовакцини, затверджений Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України та створено «Біотехнологічний центр», який займається виготовленням протипухлинних вакцин. За значний вклад в розвиток онкології Потебня Г.П. удостоєний звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2012) та грамоти Верховної Ради України.


Підпорядкування

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії

Структура

 

459 | 2022-01-27  27922