Лабораторія молекулярних і клітинних механізмів метастазування

molecular cellular mechanisms metastasis laboratory

Керівник:

Соляник Галина Іванівна


Тел: +38 (044) 257-94-16
E-mail: gis@onconet.kiev.ua
Посада: Зав. лабораторії
Звання, ступень: проф., д.ф.-м.н.
Персональна сторінка: Перейти
Пріоритетні напрямки досліджень:
 • Прогресія злоякісної пухлини
 • Механізми метастазування злоякісної пухлини
 • Зв’язок метастатичного потенціалу і резистентності до аноікісу з енергетичним метаболізмом пухлинних клітин 
 • Протипухлинна та антиметастатична терапія
 • Математичне моделювання для пошуку та аналізу узагальнюючих закономірностей в механізмах виникнення, росту та прогресії злоякісних пухлин
Ключові слова: метастазування, аноікіс, окисне фосфорилювання, гліколіз, активні форми кисню, модифікатори енергетичного метаболізму злоякісних клітин, протипухлинна та антиметастатична терапія
Дослідження

Наукова діяльність лабораторії присвячена дослідженню механізмів метастазування злоякісних пухлин та визначенню задіяності енергетичного метаболізму у формуванні їх метастатичного фенотипу. Першочергова увага приділяється: 

 • встановленню механізмів виживаності і дисемінації пухлинних клітин на ранніх етапах метастатичного каскаду, пов’язаних з їх резистентністю до аноікісу
 • ідентифікації нових молекулярних мішеней для розробки ефективної антиметастатичної терапії, в тому числі, на основі застосування модифікаторів енергетичного метаболізму пухлинних клітин

Колектив лабораторії є висококваліфікованими науковцями, експертами в галузі досліджень процесу метастазування злоякісних пухлин та розробки нових ефективних методів медикаментозної антиметастатичної терапії. Вони мають багаторічний досвід у галузі як фундаментальних досліджень в онкології (зокрема, в проведенні досліджень молекулярних та клітинних механізмів росту та прогресії неоплазми), так і прикладних (зокрема, в проведенні  доклінічних досліджень фармакологічних агентів з протипухлинною та антиметастатичною активністю у відповідності до вимог GLP).

Гранти

Розробка 2D-матеріалів та «розумних» сенсорів медико-біологічного призначення на їх основі.  Розділ 3. 2D-матеріали на основі BN та WS2 як потенційні протипухлинні та антиметастатичні агенти - комплексна науково-технічна програма  НАН України «Розумні» сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій, 2018-2022 рр.

Функціональна активність фагоцитуючих клітин як предиктор ефективності протипухлинної дії доксорубіцину — грант наданий Національною академією наук України, 2019-2020 рр.

Публікації
 1. Prokhorova I, Yurchenko O, Pyaskovskaya O, Todor I, Solyanik G. Functional activity of circulating phagocytes as pretreatment marker of tumor drug resistance. J Biosci Med 2019; Vol. 7(7): 1-15.
 2. Прохорова І.В., Колесник Д.Л., Пясковська О.М., Соляник Г.І. Особливості метаболізму глюкози у клітинах карциноми легені Льюїс з різним метастатичним потенціалом. Онкологія 2019; Т. 21(4): 277-281.
 3. Kolesnik D.L., Pyaskovskaya O.N., Yurchenko O.V., Solyanik G.I. Metformin enhances antitumor action of sodium dichloroacetate against glioma C6. Exp Oncol 2019; 41(2): P.123-129.
 4. Kolesnik D.L., Pyaskovskaya O.N.,Yakshibaeva Y.R., Solyanik G.I. Time-dependent cytotoxicity of dichloroacetate and metformin against Lewis lung carcinoma. Exp Oncol 2019; Vol. 41(1): 14-19.
 5. Prokhorova I.V., Pyaskovskaya O.N., Kolesnik D.L., Solyanik G.I. Influence of metformin, sodium dichloroacetate and their combination on the hematological and biochemical blood parameters of rats with glioma C6. Exp Oncol 2018; 40(3): 205-210.
 6. Pyaskovskaya O.N., Kolesnik D.L., Fedorchuk A.G., Gorbik G.V., Solyanik G.I. Cytotoxic activity of metformin in vitro does not correlate with its antitumor action in vivo. Exp Oncol 2017; Vol. 39(4): 264-268.
 7. Solyanik G, Shalamay A, Fedorchuk A, Kolesnik D, Vedmid V, Pyaskovskaya O. Antifibrotic effect of quercetin in bleomycin-mouse model of lung fibrosis. In:Horizons in cancer research. Ed. By H.S.Watanabe. Nova Publisher Inc, NY. 2017; Vol. 66: 139-172.
 8. Pyaskovskaya O, Shalamay A, Rodionova N, Yakshibaeva Y, Gorbik G, Solyanik G. Correction of tumor-associated thrombocytopenia by quercetin.  In: Horizons in cancer research. Ed. By H.S.Watanabe. Nova Publisher Inc, NY. 2017; Vol. 66: 193-208.
 9. Pyaskovskaya O.N., Kolesnik D.L., Fedorchuk A.G., Prochorova I.V., Solyanik G.I. 2-deoxy-D-glucose enchances dichloroacetate antitumor action against Lewis lung carcinoma. Exp Oncol 2016; Vol. 38(4): 176-180.
 10. Fedorchuk A.G., Pyaskovskaya O.N., Gorbik G.V., Prokhorova I.V., Kolesnik D.L., Solyanik G.I. Effectiveness of sodium dichloroacetate against glioma С6 depends on administration schedule and dosage. Exp Oncol 2016; 38: 80-83.
Патенти
 1. Патент №133121 від 25.03.2019. Пясковська О.М., Колесник Д.Л., Юрченко О.В., Прохорова І.В., Якшибаєва Ю.Р., Соляник Г.І. Cпосіб лікування злоякісних пухлин головного мозку.
 2. Патент №116227 від 26.02.2018. Заболотний М.А., Куліш М.П., Дропаківський М.А., Дмитренко О.П., Соляник Г.І., Полуян Н.А., Кузьменко М.О., Прилуцький Ю.І. Спосіб модифікації протипухлинних препаратів за допомогою радіаційного опромінення. 
 3. Патент №114580 від 26.06.2017. Сківка Л.М., Остапченко Л.І., Федорчук О.Г., Сусак Я.М., Гриценко Л.М. Пристрій для багатократних внутрішньомозкових експериментальних досліджень. 
Співпраця

В рамках проекту, присвяченому розробці 2D-наноматеріалів та «розумних» сенсорів та дослідженням їх медико-біологічного призначення науковий колектив лабораторії активно співпрацює з колегами з Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України та Інституту фізики НАН України.

Лабораторія активно співпрацює з відомими фармацевтичними підприємствами, проводячи доклінічні дослідження нових фармакологічних засобів з потенційною протипухлинною та антиметастатичною активністю. 

Лабораторія також відкрита для співпраці зі спеціалізованими онкологічними установами України з метою впровадження результатів досліджень у клінічну практику.

Кадри

Прохорова І.B. «Поєднане застосування модифікаторів енергетичного метаболізму як спосіб підвищення ефективності дії дихлорацетату натрію стосовно злоякісних пухлин (експериментальне дослідження)», кандидат біологічних наук, 14.01.07 - онкологія, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, 2017.

Лабораторія молекулярних та клітинних механізмів метастазування була створена в 2016 році на базі відділу фармакокорекції онкогенезу (2009-2016 рр., зав. відділом — д.ф.-м.н., професор Г.І. Соляник), одним з напрямків наукової роботи якого були дослідження процесу метастазування злоякісних пухлин.


Підпорядкування

Відділ біохімії пухлин та онкофармакології
463 | 2022-01-27  5999