Інформація

Лабораторія проблем метастатичного мікрооточення

metastatic microenvironment

Керівник:

Ганусевич Ірина Іванівна


Тел: +38 (096) 513 -71-35
E-mail: iganus2000@yahoo.com
Посада: Зав. лабораторії
Звання, ступень: с.н.с., д.б.н.
Персональна сторінка: Перейти
Головні напрямки:

Вивчення біологічних властивостей пухлинних клітин і факторів їх мікрооточення для розробки методології індивідуалізованої корекції взаємин “пухлина-організм”. Основним напрямком діяльності лабораторії є дослідження в галузі онкології, а саме вивчення особливостей метастатичного мікроооточення та механізмів його впливу на пухлинну прогресію.

Ключові слова: Метастатичне мікрооточення, матриксні металопротеїнази, дисеміновані пухлинні клітини, ожиріння, дисфункціональна жирова тканина, перебіг пухлинної прогресії, метаболічний синдром, мінімальна залишкова хвороба
Дослідження

Протягом останніх років співробітники лабораторії працювали над виконанням досліджень за наступними темами:

 • Дослідження механізмів впливу пухлинного мікрооточення на «приховані» мікрометастази у кістковому мозку та визначення маркерів їх контролю” (2012 – 2014 );
 • Вивчення молекулярних механізмів рецепції та мутагенної дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (2013-2015);
 • Визначення ролі пухлино-асоційованих адипоцитів у впливі факторів метаболічного і стромального мікрооточення пухлини на перебіг пухлинного процесу у хворих різного віку (2015-2017 рр);
 • Дослідити роль дисфункціональної жирової тканини у формуванні мікрооточення та метастатичного потенціалу пухлини у осіб з надмірною вагою. хворих на рак шлунково-кишкового тракту (2017 – 2020 рр) ;
 • Роль мікрооточення пухлинних клітин у контролі організмом поведінки «прихованих» мікрометастазів (2012-2016 рр);
 • Пошук молекулярно-біологічних маркерів пухлин та сироватки крові, що асоційовані з станами виникнення та прогресії гормонозалежних пухлин (2017 -2021 рр);
 • Розробка біосумісних носіїв медичного призначення на основі нанорозмірних магнітних матеріалів вуглецю та церію (2017-2021 pp) ;
 • Вивчення впливу редокс-залежних молекул (супероксидні радикали, оксид азоту) на показники патоморфозу в пухлинній тканині та перебіг захворювання у хворих на рак прямої кишки після застосування неоад’ювантних та
 • Хірургічного методів лікування (2015 р);
 • Дослідження динаміки змін утворення окисних модифікацій ДНК в пухлинах прямої кишки та біологічних рідинах у хворих на рак прямої кишки після застосування неоад’ювантних та хірургічного методів лікування (2015 р);
 • Дослідження динаміки змін редокс-статусу пухлин прямої кишки та особливості експресії молекулярних маркерів пухлинного росту у хворих на рак прямої кишки під впливом застосування неоад’ювантних методів лікування (2016 р).

Конференції
 • Науково-практична конференція «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах» (Київ, 2015)
 • XIII з'їзд онкологів та радіобіологів України (Київ, 2016)
 • International scientific conference «Integrated clinical and pathogenetic approaches in diagnosis and therapy of cancer» (Кyiv, 2016)
 • VII Національний конгрес патофізіологів України «Патофізіологія і фармація» (Харків, 2016)
 • ХІІ міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ в біології» (Львів, 2016)
 • Науково-практична конференція молодих вчених «Перспективи діагностики та лікування онкологічних хворих» (Київ, 2016)
 • International Scientific Conference «Normal and Cancer Stem Cells: Discovery, Diagnosis and Therapy» (Kyiv. 2017)
 • Науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і біології» (Полтава, 2017)
 • І З’їзд Української асоціації цитопатологів «Актуальні питання сучасної цитологічної діагностики в Україні» (Київ, 2017)
 • The 8th Conference on Nitroxide Radicals (Padova, Italy, 2017)
 • The International Scientific Conference «Normal and cancer stem cells: discovery, diagnosis and therapy» (Kyiv, 2017)
 • Науково-практична конференції молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією» (Київ, 2019)
 • Науково-практичної конференції «Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку» (Київ, 2019)
 • II international scientific conference «Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem» (Kyiv, 2019)

Публікації
 1. І.І. Ганусевич, Л.А.Мамонтова, Л.Д.Гуменюк, С.П.Меренцев, С.П.Осинський. Матриксні металопротеїнази як фактори стромального мікрооточення пухлини: роль у перебігу мінімальної залишкової хвороби при раку шлунка. Онкологія 2015;17(3): 169-76.
 2. S Osinsky, A Kovelskaya, L Bubnovskaya, D Osinsky, S Merentsev. CD8 and CD45RO T lymphocytes in bone marrow of gastric cancer patients: correlation with disseminated tumor cell and disease outcome. Exp. Oncol 2015;. 37 (1): 48 – 52.
 3. D. Osinsky, A .Kovelskaya, L. Bubnovskaya, I. Ganusevich, L.Gumenyuk, S. Merentsev,S. Osinsky, L. Mamontova.CXCR4 expression in gastric cancer and bone marrow: association with hypoxia-regulated indices, disseminated tumor cells and patients survival. J. Cancer Res 2015; 2015 ( ID 980214): 1–8.
 4. A. Burlaka, I. Ganusevich, M. Gafurov, S. Lukin, E. Sidorik. Stomach cancer: interconnection between the redox state, activity of MMP-2, MMP-9 and stage of tumor growth. Cancer Microenvironment 2016; 9: 27-32.
 5. А. Burlaka, I. Ganusevich, V. Golotiuk, A. Vovk, S. Lukin. Superoxide- and NO-dependent mechanisms of antitumor and antimetastatic effect of L-arginine hydrochloride and coenzyme Q10. Exp. Oncol 2016;. 38 (1): 31 – 35.
 6. А. Burlaka, I. Ganusevich, M. Gafurov, S. Lukin, E. Sidorik. Stomach cancer: interconnection between the redox state, activity of MMP-2, MMP-9 and stage of tumor growth. Cancer Microenvironment 2016; 9: 27-32.
 7. Бурлака А.П., Вовк А.В., Ганусевич І.І., Бурлака А.А., Лукін С.М., Вірко С.В. Супероксид- та NO- залежні механізми формування метастатичного мікрооточення віддалених сайтів метастазування хворих на колоректальний рак. Онкология 2017; Т.19, №1 (71): 64 – 70.
 8. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Вовк А.В., Гуменюк Л.Д., Гончаренко В.В. Редокс-стан жирової тканини: вплив на мікрооточення та прогресування раку шлунка. Онкология 2017; Т.19, №2 (72): 118 – 124.
 9. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Вовк А.В. Супероксидні радикали: ініціація метастазування у хворих на рак молочної залози. Онкология 2017; Т.19, №3 (73): 180 – 184.
 10. V. Orel , A. Shevchenko , O. Rykhalskyi, A. Romanov, A. Burlaka , S. Lukin (2017), Influence of radio frequency electromagnetic irradiation on magnetic properties of magneto-mechano-chemically synthesized antitumor nanocomplex, in: O. Fesenko, I.Yatsenko (eds.), Nanocomposites, nanophotonics, nanobiotechnology and applications. Springer Proceedings in Physics 195:813-826.
 11. Shydlovska O., Zholobak N., Dybkova S., Osinsky S., Bubnovskaya L., Yelenich O., Solopan S., Belous A. Synthesis and comparative characteristics of biological activities of (La, Sr)MnO and Fe3O4 nanoparticles. Eur. J. Nanomed. 2017; 9(1): 33–43.
 12. Redox Status of a Metastatic Microenvironment in the Liver of patients with Colorectal Cancer from EPR A. P. Burlaka,A. V. Vovk,A.A. Burlaka,M. R. Gafurov,K. B. Iskhakova,S.V. Virko S. N. Lukin. Applied Magnetic Resonance, november 2018; pp 1-12; doi.org/10.1007/s00723-018-1093-z
 13. Адипонектин як фактор мікрооточення раку шлунка; зв'язок з перебігом захворювання у пацієнтів з надмірною масою тіла. Бурлака А.П., Гуменюк Л.Д.,Вовк А.В.,Скороход А.Р. Онкология 2018; №2(76): 107-113.
 14. Redox state of adipose tissue for patients with the body mass index and distance from the tumor A. Burlaka,A. Vovk, A. Burlaka, M. Gafurov, S. Lukin. Obesity Research@Clinical Practice, October 2019, p.5.
 15. Disseminated tumor cells in bone marrow in gastric cancer patients with obesity. L. Bubnovskaya, S. Merentsev, D.Osinsky. Cancer Studies and Therapeutics, 2019; 4(5): 1-3.

Патенти
 1. Ганусевич І.І., Ковельська А.В., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка». Патент №118024, заявка № u201609685 подана 20.09.2016. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017.
 2. Бурлака А.П., Ганусевич І.І., Вовк А.В., Лукін С.М. «Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак прямої кишки». Патент №118025, заявка № u201609718 подана 21.09.2016. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2017.
 3. Бубновська Л.М., Гуменюк Л.Д., Михайленко В.М., Меренцев С.П., Осинський Д.С. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка із зайвою вагою». Патент №121683, заявка № u201706749 подана 29.06.2017. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.12.2017.
 4. Ганусевич І.І., Гуменюк Л.Д., Меренцев С.П. «Спосіб прогнозування перебігу мінімальної залишкової хвороби у хворих на рак шлунка з надмірною вагою». Патент України на корисну модель № UA 130712, заявка №u2018 05744 подана 23.05.2018.

Інновації

Наукова діяльність лабораторії тісно пов’язана з виробничою, освітньою та соціальною сферами суспільства. Методологічні підходи та результати досліджень підрозділу використовуються в роботі науково-дослідного відділу пухлин органів черевної порожнини та науково-дослідної лабораторії медичної фізики та біоінженкерії ДУ Національний Інститут раку, кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету, Київського міського онкологічного центру МОЗ України. За результатами співпраці отримано 9 актів впровадження, отримано 11 патентів України на винаходи та корисні моделі. Наукові розробки підрозділу використані у спецкурсах для аспірантів Інституту та студентів біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Співпраця
 • Національний Інститут раку
 • кафедра онкології Івано-Франківського національного медичного університету
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Київський міський онкологічний центр МОЗ України
 • Миколаївський обласний онкологічний диспансер
 • Інститут загальної і неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
 • Тechnishe Universität München, Німеччина
 • Фізичний факультет Казанського (Приволжського) федерального університету, Російська Федерація
 • Національний університет харчових технологій

Нагороди
 • Вовк А.В., стипендіат Президента України (2016-2018 рр)

Лабораторію створено 01.01.2017 р на базі відділу мікрооточення пухлинних клітин, керівником якого з 1972 по 2015 роки був доктор мед. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. Р.Є. Кавецького Осинський Сергій Петрович.

Багаторічна наукова праця проф. Осинського С.П. присвячена вивченню гіпоксіязалежних зв’язків між факторами мікрооточення первинної пухлини та механізмів їх впливу на формування умов, сприятливих для осідання та виходу із стану спокою дисемінованих пухлинних клітин. Дослідження в сфері біофізики раку впродовж тривалого часу очолював доктор біол. наук, професор, лауреат премії  ім. Р.Є. Кавецького, двічі лауреат Державної премії Сидорик Євген Петрович.


Підпорядкування

Відділ моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії
679 | 2020-02-25  1249