Міжнародна діяльність ІЕПОР НАН України за 2013 р.

У 2013 р. міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України проводилось в рамках двосторонніх угод про наукову співпрацю, підписаних НАН України з академіями наук країн близького зарубіжжя, угод з іноземними науковими установами і міжнародними організаціями.

В рамках проектної угодиміж Українським Науково-Технологічним Центром (УНТЦ) і IЕПОР iм. Р.Є. Кавецького НАНУ спільно з Iнститутом бiохiмiї i бiотехнологiї iм. Дурмiшидзе ААН Грузії та University of Murcia, Іспанія, продовжувались дослідження за темою «Розробка нанотехнології виробництва нанофітокомпозитів і дослідження їх протипухлинної та антиоксидантної активності» («Development of nanotechnology of nanoplant composites and investigation of their antitumor and antioxidant activities»).

Продовжувались дослідження, що проводяться в рамках існуючої Угоди про міжнародне співробітництво між ІЕПОР iм. Р.Є. Кавецького НАНУ і Відділом хірургії Технічного Універститету м. Мюнхен по темі «Молекулярна патологія пухлин органів шлунково-кишкового тракту та покращення діагностики» («Моlecular Pathology of Gastrointestinal Tumors and Improvement of Diagnosis»).

Продовжено дослідження в рамках Seventh Framework Programme Marie Curie actions People Inernational Research Staff Exchange Scheme разом з Брайтонським університетом (відділення фармакології та біомолекулярних наук) (Англія) та Медичним університетом Клермон-Феран (Франція). Виконувались дві науково-дослідні роботи за темами: «Нові медичні адсорбенти для екстракорпорального лікування загрозливих для життя станів» («Novel medical adsorbents for exracorporeal treatment of life threatining conditions», Університет м. Клермон-Феран, Франція) та «Вуглецеві адсорбенти для видалення біологічно активних токсинів» (Adsorbent carbons for the removal of biologically active toxins, Брайтонський Університет, Великобританія).

У рамках створеного у 2009 р. спільного Українсько-Німецького Центру з нанобіотехнологій (трьохстороння Угода між Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Технічним університетом м. Ільменау (Німеччина) протягом 2010-2013 рр. виконується НДР, присвячена вивченню:

  • Здатності багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ) генерувати радикальні форми кисню (РФК) під дією ближнього ІЧ-опромінення і викликати гіпертермічний ефект in vitro
  • Протипухлинної активності немодифікованих фулеренів С60 з метою розробки технології використання цих вуглецевих наноматеріалів в онкології

На протязі 2012-2013 рр. виконується сумісний проект між НАН України та Російським фондом фундаментальних досліджень (РФФД) «Злоякісна трансформація клітини, що викликається вірусними білками: невідомі механізми». Партнером з російської сторони виступає Науково-дослідний інститут вірусології ім. Д.І. Івановського МОЗ і соціального розвитку Російської Федерації.

Розпочато ряд сумісних проектів з іноземними партнерами. Серед них: «Механізми каспазо-залежної загибелі лейкозних клітин in vitro при дії нових синтетичних сполучень, що впливають на полімеризацію тубуліну», яка виконувалась за завданням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України в рамках програми спільних проектів ДФФД і Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД). Установа-партнер з російської сторони - Інститут органічної хімії ім. М.Д. Зелінського РАН.

Також у поточному році розпочато дослідження за темою «Ідентифікація апоптотичних ланок, які визначають множинну стійкість до ліків та перехресну резистентність в лейкемічних клітинах людини», заплановане на 2013-2015 рр. в рамках виконання спільної україно-японської НДР на замовлення Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.

В поточному році співробітники Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького приймали іноземні делегації.

В лютому 2013 р. відбувся одноденний візит до ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ делегації американських науковців у складі 6 осіб — В. Корсунь (заступник виконавчого директора УНТЦ, США), Dr. J. Capala, Dr. B. Prickril, Dr. I. Bodnar (Argonne National Laboratory, Argonne, IL, USA — Аргонська Національна лабораторія), Dr. E. Bodnar — Національний інститут здоров’я, Бетезда, та також О.Е. Таберко — менеджер проектів УНТЦ. Метою візиту стало проведення технічних консультацій та нарада стосовно можливого співробітництва у галузі застосування нанотехнологій у лікуванні хворих на рак. Іноземні гості відвідали ряд структурних підрозділів установи, а також мали заключну бесіду з директором інституту академіком НАН України В.Ф. Чехуном.

У квітні поточного року інститут відвідав з одноденним візитом іноземний спеціаліст з фірми SETA Biomedicals (США) д-р Евалд Терпечніг (Dr. E. Terpetschnig) — спеціаліст з органчної хімії та спектроскопії, що має більш, ніж 25-ти річний досвід роботи у галузі розробки, впровадження та комерціалізації флуоресцентних матеріалів для медико-біологічних застосувань. Було проведено обговорення можливостей співробітництва у напрямку по отриманню конъюгатів моноклональних антитіл з флуоресцентними барвниками. Під час бесіди з директором інституту академіком НАН України В.Ф.Чехуном також був присутній в.о. зав. від. №9 «НТК» Інституту монокристалів НАН України к.х.н., с.н.с. Л.Д. Паценкер.

В червні 2013 р. з метою обговорення вимог щодо засобів сорбційної терапії для сертифікації їх у країнах Євросоюзу і можливих шляхів досягнення цієї мети було проведено зустріч з представниками іспанського концерну «Мондрагон Компонентес»: п-ном Хавєром Борда — генеральним директором дочірньої фірми «Самуран ХХІ», п-ном Хосе Луісом Артета — директором з розвитку цієї ж компанії та п-ном Лусіаном Веласкесом Купером — власником фірми «Веласко Купер і тов.». Іноземні гості відвідали відділ фізико-хімічних методів сорбційної детоксикації та прийняли участь у семінарі по проблемі розробки сучасних засобів та методів сорбційної терапії за участі зав. відділу — член-кор. НАН України В.Г. Ніколаєва.

З метою ознайомлення з науковими напрямами досліджень інституту, обговорення можливостей проведення двосторонніх спільних наукових досліджень в рамках Литовсько-українського проекту із співробітництва в галузі науки та технологій на 2014-2015 рр. в установі з дводенними візитом перебувала делегація Інституту Онкології Вільнюського Університету (Литва) у складі Prof. N.E. Salamavicius (Самалавічус) — директора інституту та Dr. E. Jalunionis (Януліоніс) — вченого секретаря інституту, фахівця в галузі експериментальної та клінічної онкології. Під час перемовин розглядалась низка питань, що стосувались можливостей наукового співробітництва між установами у галузі фундаментальної та клінічної онкології.

В липні 2013 р. за запрошенням ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбулась зустріч з членами делегації Інституту органічної хімії ім. М.Д. Зелінського РАН (м. Москва, РФ) фахівцями в галузі синтезу аналогів природних сполук. Метою зустрічі стало обговорення плану проведення двосторонніх спільних наукових досліджень за темою «Механізми каспазо-залежної загибелі лейкозних клітин in vitro при дії нових синтетичних сполучень, що впливають на полімеризацію тубуліну».

alberto-costaЗ метою ознайомлення з науковими напрямами досліджень інституту та обговорення підготовки проведення Міжнародного наукового форуму «Діагностичні молекулярні маркери і персоніфікована терапія при раку грудної залози та простати» («ОЕСI-ESO Event, 2014»), що відбудеться у вересні 2014 р. на базі інституту, з одноденним візитом до інституту в липні 2013 завітав д-р Альберто Коста (Alberto Costa) — Генеральний і науковий директор Європейської школи онкології (м. Мілан, Італія). Згідно Програми проведення роботи з іноземним гостем було розглянуто низку питань щодо плану підготовки і проведення ОЕСI-ESO Event, 2014 — Міжнародного наукового форуму, а також проведено ознайомлення гостя з науковими напрямами діяльності інституту, найважливішими інноваційними розробками та перспективами їх впровадження у клінічну онкологію.

У серпні та вересні 2013 р. в інституті перебували співробітники Брайтонського Університету, факультету фармації та бімолекулярних досліджень (Великобританія) д-р Carol Howell та аспірант Сандіп Кумар, які є фахівцями в галузі біомедичних матеріалів. Прийом відбувся завдяки програмі спільних дій між ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України та Брайтонським Університетом на період 2011-2014 рр. за Європейською Програмою FP7-People-247547 MEAD-ET, в рамках якої виконується проект «Нові медичні сорбенти для екстракорпоральної терапії важких станів». Відбулась зустріч д-р Carol Howell з директором інституту, академіком НАН України В.Ф. Чехуном та бесіда-зустріч з зав. відділу фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації проф. В.Г.  Ніколаєвим. Згідно програми перебування в інституті д-р Carol Howell провела низку експериментальних досліджень у відділі фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації та у Центрі колективного користування науковими приладами, приймала активну участь у науковому семінарі відділу фізико-хімічних механізмів сорбційної детоксикації, на якому були присутні науковці інституту.

У листопаді 2013р. в інституті з 4-х денним візитом перебувала делегація Інституту онкології Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва) у складі фахівців у галузі онкоімунології та вакцинотерапії — PhD  V. Pasukoniene — зав. лабораторії імунології Центра онкохірургії Інституту онкології та PhD A. Darinskas — дослідник онкоімунолог цієї ж лабораторії. Метою прийому стало обговорення плану проведення спільних двосторонніх наукових досліджень в рамках Угоди про співробітництво між ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАНУ та Інститутом онкології Вільнюського університету (Литва). Під час візиту делегації відбулась зустріч з директором інституту академіком НАН України В.Ф. Чехуном, було проведено науковий семінар, на якому були представлені доповіді співробітників відділу конструювання засобів біотерапії раку (зав. від. проф., д.мед.н. Г.П. Потебня), відбулось знайомство з роботою Біотехнологічного центру ІЕПОР НАН України. Значна увага була приділено обговоренню та підготовці проекту програми спільних наукових досліджень в галузі створення ефективної протипухлинної вакцини при хіміорезистентних пухлинах.

vilniusЗгідно Угоди про співробітництво Інституту онкології Вільнюського університету (Литва) та ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України від 19 вересня 2013 р. відбувся прийом делегації з Інституту онкології Вільнюського університету (Литва) у особі Prof. R. Rotomskis — зав. лабораторії біомедичної фізики Інституту онкології та Dr. V. Karabanovas — співробітника цієї лабораторії. Мета візиту — обговорення плану проведення двосторонніх спільних наукових досліджень в рамках Угоди про співробітництво. Під час прийому іноземних гостей було проведено міні-семиінар за участі співробітників ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, на якому були представлені доповіді проф. Р. Ротомскіса та д-ра В. Карабановаса і розглянуті питання щодо перспектив застосування фотодинамічної терапії і біонанотехнологій у підвищенні вибірковості дії цитостатиків. Також було визначені дії по підготовці проекту програми спільних наукових досліджень в галузі біонанотехнологій та фотодинамічної терапії. Гості ознайомились з роботою Центру колективного користування науковими приладами та низки структурних підрозділів інституту.

195 | 2017-11-22  2165