Протипухлинна аутовакцина

auto-vaccinumЗ метою посилення лікувального впливу класичних методів терапії онкологічних хворих, забезпечення їх повного одужання або попередження рецидивів та формування метастазів, рекомендують різні засоби біотерапїі. Особливо перспективні в цьому плані протипухлинні аутовакцини (ПАВ).

В ІЕПОР НАН України розробили протипухлинну аутовакцину на основі антигенів із пухлинної тканини хворого, модифікованих цитотоксичними лектинами (ЦЛ) — продуктами синтезу сапрофітної культури В. subtilis В-7025. Такий спосіб виготовлення вакцин забезпечує їх високу специфічність та імуногенність завдяки присутності модифікованих пухлинно-асоційованих антигенів та мікробних ад’ювантів. Використання протипухлинних аутовакцин у комплексній терапії онкологічних хворих значно збільшує термін їх виживаності при окремих локалізаціях та гістологічних формах злоякісних пухлин, нормалізує імунологічні показники та покращує якість життя пацієнтів.

Вакцина показана пацієнтам з онкологічними захворюваннями І-ІІІ стадій після оперативного вилучення пухлини. Застосування вакцини не має вікових обмежень. Рекомендується як самостійний відновлювальний засіб імунітету після оперативного втручання, а також для імунологічної корекції після операції або хіміо- і променевої терапії.

Аутовакцина здійснює протипухлинний ефект, покращує витривалість хворих до хіміо- і променевої терапії, запобігає розвитку цитопенічних станів. Аутовакцина проявляє антирецидивну та антиметастатичну дію при різноманітних нозологічних формах злоякісних новоутворень. Також показана при функціональних імунодефіцитах, пригніченні фагоцитарної та цитолітичної функцій імунітету. Протипухлинна аутовакцина застосовується за призначенням і під контролем лікаря.

ПАВ застосовується в післяопераційному періоді для запобігання виникнення рецидивів та метастазів за рахунок підвищення протипухлинної резистентності організму, для подовження тривалості та покращення якості життя онкологічних хворих. Курс аутоімунотерапії (в залежності від стану хворого і необхідності проведення іншої терапії) складається з 3 ін’єкцій з інтервалом 7 діб і наступної ревакцинації через 1 і 6 місяців після останньої вакцинації. В залежності від стану хворого і необхідності проведення іншої терапії вакцинація починаєтся через 10-14 діб після операції або на 18-21 добу після завершення хіміо- чи променевої терапії. Вакцину призначають тільки для підшкірних ін'єкцій.

Рак шлунка. Застосування протипухлинної аутовакцини в складі комплексної терапії хворих на рак шлунка збільшує виживаність пацієнтів навіть при наявності метастазів (Т3-4N1-3М0).

Рак легені. Протипухлинна аутовакцина у хворих на рак легені підвищує показники виживаності як при плоскоклітинному раку легені, так і при інших формах, нормалізує імунологічні показники та покращує якість життя пацієнтів.

Колоректальний рак. При комплексному лікуванні хворих на колоректальний рак застосування протипухлинної аутовакцини поліпшує показники 5-річної виживаності хворих. При стадії пухлинного процесу Т3-4N0М0 у вакцинованих пацієнтів з аденокарциномою ободової кишки, в порівнянні з хворими, яким проведено тільки оперативне лікування, загальна виживаність складала 88,37 і 74,44%, а безрецидивна — 79,67 і 63,91% відповідно.

Рак молочної залози. Протипухлинна аутовакцина в схемі комплексного лікування хворих на рак молочної залози збільшувала показники 5-річної виживаності пацієнтів, покращувала імунологічні показники та поліпшувала якість їх життя.

Таким чином, імунотерапія із застосуванням аутовакцини забезпечує формування специфічної імунної відповіді проти даної пухлини, нормалізує імунологічні показники, подовжує термін виживаності пацієнтів та покращує якість їх життя.


Запит щодо протипухлинної аутовакцини

Будь ласка, перейдіть за цим посиланням, якщо бажаєте зробити запит щодо протипухлинної аутовакцини:

  Зробити запит

110 | 2021-01-05  66974