Історія, музеї, нагороди

Наукові школи ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Сьогодні інститут є потужним центром наукових досліджень з найбільш актуальних проблем експериментальної патології, біотехнології та молекулярної онкології.

 6 | Перегляд матеріалів ...

Наші лауреати

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені Р.Є. Кавецького НАН України, премії Президента України для молодих вчених та ін.

 13 | Перегляд матеріалів ...

Персоналії

Наукова діяльність видатних українських вчених в галузі експериментальної онкології, патології і радіобіології

 18 | Перегляд матеріалів ...

24  3 | 37 | 2