Історія ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України у датах

7 липня 1960 р.

Був створений Український (Київський) науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної онкології МОЗ УРС р. Директором став академік АН УРСР Ростислав Євгенович Кавецький. Перші лабораторії, бібліотека і віварій знаходилися на вул. Леніна, 37

1962 р.

Вийшла з друку монографія Р.Є. Кавецького «Опухоль и организм»

1966 р.

Створено Спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями «онкологія», «рентген-радіологія», а пізніше і «радіобіологія» при ВАК СРСР

1967 р.

Відбулося відкриття клінічних відділів Інституту, які прийняли перших пацієнтів

1969 р.

Було створено перший в СРСР спеціалізований відділ біологічної та протипухлинної дії лазерів

1971 р.

Інститут був реорганізований в Інститут проблем онкології та переведений до складу Академії наук УРС р. Почався новий етап у науковій діяльності Інституту. До поновленого складу Вченої ради на той час ввійшли такі провідні онкологи, як Р.Є. Кавецький, Є.А. Баглій, К.П. Балицький, Н.К. Бердинських, А.Й. Бикоріз, З.П. Булкіна, З.А. Бутенко, М.Ф. Гамалія, К.П. Ганіна, Г.Ф. Дядюша, Г.В. Мельниченко, В.Г. Пінчук, Б.С. Ручковський, Є.П. Сидорик, Н.М.Туркевич, Ю.О. Уманський

1972 р.

Академіку Р.Є. Кавецькому, проф. М.Ф. Гамалії та ін. присуджена Державна премія УРСР «За розробку та впровадження у практику закладів охорони здоров’я радіоізотопної і лазерної апаратури», а також комплексу методик для біологічних досліджень, діагностичного та лікувального застосування»

1972 р.

Пройшов 1-й Всесоюзний симпозіум «Механизмы канцерогенеза»

1973 р.

Відбулась Всесоюзна конференція «Опухоль и организм»

1974 р.

Відбувся 1-й Всесоюзний симпозіум «Факторы антиканцерогенеза»

1976 р.

Відбулась Всесоюзна конференція «Прогрессия и метастазирование опухолей»

1977 р.

Пройшов 1-й Міжнародний симпозіум «Роль стволовых клеток в лейкозо- и канцерогенезе» за участю провідних вчених із Франції, ФРН, Англії, США

1977 р.

При Інституті створено дослідно-конструкторське виробництво. З 1977 по 1979 рр. директором був Р.В. Поляк, з 1979 по 2008 рр. – А.І. Шевко, а з 2008 р. – С.В. Матвєєв

1978 р.

Відбувся Радянсько-французський симпозіум з електронної мікроскопії та гістохімії пухлин

12 жовтня 1978 р.

Помер академік Р.Є. Кавецький

1979 р.

Інституту присвоєно ім’я Р.Є. Кавецького. Першого грудня 1979 р. в день 80-річчя від дня народження академіка Р.Є. Кавецького, було відкрито меморіальний музей та меморіальну дошку на знак вшанування пам'яті вченого

1979 р.

Колективу науковців, в т.ч. В.Г. Ніколаєву, присуджена Державна премія СРСР «За разработку и внедрение в клиническую практику новых методов лечения, основанных на сорбции токсических веществ из крови и других биологических жидкостей организма»

1979 р.

Почалось видання всесоюзного науково-теоретичного журналу «Экспериментальная онкология» (нині — міжнародний журнал «Experimental Oncology»), ініціатором створення якого був Р.Є. Кавецький

1979 р.

Директором Інституту став учень Р.Є. Кавецького, член-кореспондент АН УРСР (з 1991 р. — академік НАН України) Вадим Григорович Пінчук

1981 р.

Р.Є. Кавецькому (посмертно), В.Г. Пінчуку, А.Й. Бикорізу, З.А. Бутенко, К.П. Балицькому, І.В. Касьяненко, Є.М. Самунджан, Є.П. Сидорику, Ю.О. Уманському присуджена Державна премія УРСР «За дослідження механізмів, установлення деяких закономірностей перетворення нормальних тканин у пухлинні та формування протипухлинної резистентності організму»

1981 р.

Колективу науковців, в т.ч., співробітникам Інституту М.П. Адаменко та О.Б. Щербицькому, була присуджена Державна премія УРСР (ДСП)

1981 р.

Відбулась Всесоюзна конференція «Применение методов и средств лазерной техники в биологии и медицине»

1983 р.

Пройшов 2-й Міжнародний симпозіум «Стволовые клетки и опухолевый рост»

10-14 вересня 1990  р.

В Інституті пройшла «7th International Conference on Human Tumor Markers»

1992 р.

Інститут змінює назву на Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького АН УРСР

1992 р.

Є.П. Сидорику  та іншим авторам присуджена Державна премія України «За перший в Україні підручник «Биофизика»

з 1994 р.

Інститут є асоційованим членом Організації Європейських онкологічних інститутів (Organization of European Cancer Institutes — European Economic Interest Grouping, ОЕСІ-ЕЕIG)

1995 р.

В Інституті пройшов 18th International Symposium on Clinical Hyperthermia»

1995 р.

Засновано наукову серію книжок «Семинары по гематопатологии». Головний редактор — Д.Ф. Глузман

29 березня 1996 р.

Помер академік НАН і АМН України В.Г. Пінчук

1996 р.

Директором Інституту став доктор медичних наук (нині — академік НАН України) Василь Федорович Чехун

1999 р.

В.Г. Пінчуку (посмертно), в колективі з іншими науковцями, присуджена Державна премія України за цикл праць «Імунобіологія тимусу, його роль у регуляції імуногенезу, одержання та можливості використання препаратів тимусу (вилочкової залози)»

1999 р.

Інститут починає видання науково-практичного журналу «Онкология»

1 грудня 1999 р.

Наукова громадськість урочисто відзначила 100-річчя від дня народження академіка Р.Є. Кавецького

2000 р.

В Інституті пройшов 2-й з’їзд онкологів країн СНД

2000 р.

Постановою Президії НАН України заснована премія ім. Р.Є. Кавецького за визначні наукові досягнення в галузі експериментальної онкології

2001 р.

Першими лауреатами премії ім. Р.Є. Кавецького стали С.П. Осинський, Д.Ф. Глузман, В.М. Запорожан

2002 р.

Постановою Вченої ради Інституту засновано «Диплом почесного професора ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України»«За вагомий внесок в розвиток сучасної експериментальної і клінічної онкології, підготовку висококвалікованих наукових кадрів та плідну науково-організаційну діяльність, яка сприяє розвитку науки»

2002 р.

Відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми онкогенетики: наукові та прикладні аспекти»

2003 р.

Лауреатами премії ім. Р.Є. Кавецького стали В.Л. Ганул та В.О. Чорний

2003 р.

Пройшла Міжнародна конференція «Проблеми онкоімунології: наукові та прикладні аспекти»

2005 р.

В Інституті пройшло урочисте засідання, присвячене 45-річчю з дня його заснування

2005 р.

В Інституті започатковано видання меморіальної серії книжок «Пам'яті видатних вчених онкологів України» (головний редактор — В.Ф. Чехун). Одна з книг цієї серії — «Член-кореспондент НАН України Дмитро Григорович Затула. Спогади колег, друзів, учнів» — була удостоєна першої премії на конкурсі кращих публікацій з популяризації досягнень науки, проведеному у рамках відзначення 90-річного ювілею НАН України (2008 р.)

2005 р.

Лауреатом премії ім. р.Є  Кавецького стала Н.М. Бережна

2006 р.

В Інституті пройшла Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молекулярні основи і клінічні проблеми резистентності до лікарських засобів»

2007 р.

В.Ф. Чехуну, В.О. Шляховенку, Н.К. Бердинських, В.М. Півнюк, Н.М. Лялюшко та ін. присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки «За розробку технології отримання церулоплазміну та дослідження його біологічних і фармакологічних властивостей»

2007 р.

Лауреатами премії ім. Р.Є. Кавецького стали О.О. Фільченков та р.С. Стойка

2008 р.

Пройшла Представницька Міжнародна науково-практична конференція «Гіпоксія пухлини та злоякісна прогресія» (Tumor hypoxia and malignant progression) за участю провідних вчених із Данії, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Канади

2009 р.

Лауреатами премії ім. Р.Є. Кавецького стали Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик

1 грудня 2009 р.

Наукова спільнота урочисто відзначила 110-у річницю від дня народження академіка Р.Є. Кавецького

грудень 2009 р.

Урочисте відкриття на фасаді головного корпусу Інституту меморіальної дошки лауреату Державних премій України, академіку НАН і АМН України В.Г. Пінчуку

лютий 2010 р.

Презентація документальної стрічки «Інститут надії» та старт Всеукраїнського проекту «Наука суспільству», приурочених до святкування 50-річчя від дня заснування Інституту

квітень 2010 р.

Урочисте відкриття на фасаді головного корпусу Інституту меморіальної дошки заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії України, академіку НАН України З.А. Бутенко

квітень 2010 р.

X ювілейна наукова конференція молодих онкологів за участю міжнародних спеціалістів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології», присвячена 50-річчю від дня заснування ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

21 вересня 2010 р.

Урочисте засідання Президії НАН України, Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, ученої ради Інституту, присвячене 50-річчю від дня заснування ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

21–24 вересня 2010 р.

Міжнародна конференція «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми» за участю провідних фахівців багатьох країни світу

грудень 2010 р.

Відбулось розширене засідання вченої ради Інституту, присвячене 80-річчю з дня народження лауреата Державних премій України, академіка НАН і АМН України В.Г. Пінчука

2011 р.

Лауреатами премії ім.  Р.Є. Кавецького стали Є.П. Сидорик та А.П. Бурлака

квітень 2012 р.

Відбулась ХІ конференція молодих онкологів України за участю міжнародних спеціалістів «Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології», присвячена 80-річчю від дня народження доктора мед. наук, проф. Н.К. Бердинських та 85-річчю від дня народження д.м.н., проф. Є.М. Самунджан

1 грудня 2014 р. Виповнилося 115 років від дня народження академіка Р.Є. Кавецького
15 квітня 2015 р. Вручення академіку В.Ф. Чехуну, к.б.н. Н.Ю. Лук'яновій та к.б.н. І.М. Тодору премії імені Р.Є. Кавецького НАН України за 2015 р.
7 липня 2015 р. Відбулось розширене засідання вченої ради Інституту, присвячене 55-й річниці заснування Інституту
16 листопада 2015 р.

Присудження д.м.н., проф. Д.Ф. Глузману, чл.-ко р. НАНУ С.П. Сидоренко, д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Л.М. Шлапацькій Державної премії України в галузі науки і техніки 2015 р.

15-16 жовтня 2015 р.

Пройшла науково-практична конференція «Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин»

22-23 жовтня 2015 р.

Відбулася науково-практична конференція «Мінімальна залишкова хвороба при солідних пухлинах», присвячена пам'яті проф. С.П. Осинського

2015 р.

Присудження д.м.н., проф. Д.Ф. Глузману, чл.-ко р. НАНУ С.П. Сидоренко, д.м.н. Л.М. Скляренко, к.б.н. Л.М. Шлапацькій Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії»

13-15 червня 2016 р.

Відбулася міжнародна конференція «Integrated Clinical and Pathogenetic Approaches in Diagnosis and Therapy of Cancer»

2016 р.

Співробітникам ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України Н.М. Бережній, Г.П Потебні, В.Ф. Коноваленко, Г.С. Лісовенко, Г.В. Діденко, В.М. Базасю присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму»

30 листопада 2016 р.

В інститут відбулося урочисте відкриття Меморіальної дошки заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату премії ім. О.О. Богомольця НАН України, доктору медичних наук, професору Калерії Павлівни Ганіній

11 травня 2017 р.

Відбувся міжнародний міні-симпозіум «New Trends in Cancer Research and Innovative Tumor Vaccines» during the VACTRAIN Summer School

5-6 жовтня 2017 р.

Відбулася міжнародна конференція «Normal and Cancer Stem Cells: Discovery, Diagnosis and Therapy»

12-14 жовтня 2017 р.

Відбулася XLVII міжнародна науково-практична конференція «Применение лазеров в медицине и биологии»

18 травння 2018 р.

Присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій — за роботу «Розробка і впровадження новітніх молекулярно-генетичних технологій діагностики онкогематологічних захворювань у населення України в післячорнобильський період» Д.Ф. Глузману, М.П. Завелевичу, Т.С. Іванівській, С.В. Коваль, Л.М. Скляренко, О.О Фільченкову.

21-23 травня 2018 р.

Відбувся міжнародний симпозіум «Fundamental Principles of Cancer Biotherapy»

4-5 жовтня 2018 р.

Відбулася науково-практична конференція для лікарів-гематологів, онкологів і клінічних лаборантів «Сучасна діагностика та лікування мієлодиспластичних синдромів і гострої мієлоїдної лейкемії»

2018 р.

Лауреатами премії ім. Р.Є. Кавецького НАН України стали співробітники ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, чл.-ко р. НАМН України, докт. мед.наук, професор Усенко О.Ю. та докт. мед.наук Сидюк А.В. за серію праць «Нові методи лікування злоякісних новоутворень шлунково-кишкового тракту»

2019 р.

Присудження премії ім. О.О. Богомольця НАН України Н.М. Бережній за цикл праць «Шляхи і механізми дії інтерлейкінів – продуктів клітин системи імунітету та клітин системи сполучної тканини – центральних регуляторів гомеостазу органів і тканин як в нормі, так і при патологічних станах»

4-5 лютого 2019 р.

Відбулася науково-практична конференція молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією», присвячена Всесвітньому дню боротьби проти раку

21-22 листопада 2019 р.

Відбудеться ІІ Міжнародна конференція «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми» («Tumor and Host: Novel Aspects of Old Problem»), присвячена 120-річчю від дня народження Р.Є. Кавецького.

43 | 2019-05-03  5260