Оголошено конкурси на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених і стипендій НАН України для молодих вчених

NAS UkraineСтипендії Президента України для молодих вчених (далі — стипендії Президента України) та стипендії Національної академії наук України для молодих вчених (далі — стипендії НАН України) присуджуються на конкурсних засадах строком до двох років.

Остаточне рішення про присудження стипендій Президента України приймає президія Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Стипендії НАН України призначаються за рішенням Президії НАН України.

Стипендії Президента України та НАН України присуджуються двічі на рік за результатами відповідних конкурсів.

Участь у конкурсі на здобуття стипендій Президента України можуть взяти аспіранти і наукові працівники науково-дослідних інститутів (далі — претенденти) та інших наукових установ, організацій, підприємств НАН України (далі — організації). Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не може перевищувати 35 років для тих, хто має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для тих, хто має науковий ступінь доктора наук або навчається у докторантурі, на час їх висунення для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України.

Претенденти на здобуття стипендій Президента України обов’язково повинні мати наукові результати (не менше трьох з перерахованих форм: монографія, наукова стаття, зокрема опублікована у виданні, що входить до наукометричних баз Web of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), наукова доповідь, охоронний документ на інтелектуальну власність, нормативно-правовий документ або науково-методичний документ, звіт), а також можливість проводити наукові дослідження.

Участь у конкурсі на здобуття стипендій НАН України можуть взяти молоді вчені наукових установ, організацій та підприємств НАН України , віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або молоді вчені, які мають науковий ступінь доктора наук віком до 40 років включно на момент присудження стипендії.

Претенденти на здобуття стипендій НАН України, які не захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії), повинні мати опубліковані наукові праці.

Висунення претендентів на здобуття стипендій Президента України і НАН України здійснюється вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою (далі — рада) організації за місцем основної роботи (навчання) зазначених претендентів. Рішення про висунення претендентів приймаються радою відкритим або таємним голосуванням (за визначенням ради) за умови присутності не менше двох третин від її складу та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів ради.

Матеріали на кожного претендента на здобуття стипендій Президента України і НАН України включають:

 • витяг з протоколу засідання ради про висунення претендента на здобуття стипендій Президента України або НАН України за результатом відкритого або таємного голосування членів ради (1 стор.), завірений керівником організації;
 • письмові рекомендації не менше двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента (за винятком претендентів — докторів наук та докторантів, які висунуті на здобуття стипендій НАН України) ;
 • відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем роботи (навчання): прізвище, ім’я, по батькові, дата, місце і рік народження, місце роботи, навчання (для аспірантів і докторантів — рік навчання в аспірантурі або докторантурі), посада, науковий ступінь, вчене звання (час присудження), службова і домашня адреси, телефони, факс, електронна пошта, згода на обробку персональних даних;
 • перелік наукових результатів претендента на здобуття стипендії Президента України, поданий за формами, перерахованими у цьому інформаційному повідомленні;
 • список наукових публікацій претендента на здобуття стипендії НАН України за останні п’ять років, підписаний автором і завірений керівником організації, а також копії найважливіших (не більше 3-х) наукових праць за час наукової діяльності (для монографій — анотація, обсягом до 2 стор. друкованого тексту).

Зазначені матеріали (у двох примірниках) двічі на рік (у визначені дати) подаються до відповідного відділення НАН України (для наукових установ при Президії НАН України — до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України). Матеріали, що оформлені з порушенням вимог, не розглядаються.


  Розпорядження Президії НАН України №147 від 15 березня 2022 р.

 

Прес-служба НАН України

892 | 2022-03-16  390

Підписка на розсилку

Ви можете підписатися на отримання інформаційних повідомлень про з'їзди, конференції, наукові семінари та інші заходи, що проводяться IEPOR

 Підписатися

 • conference-1.jpg
 • conference-2.jpg
 • conference-3.jpg
 • conference-4.jpg
 • conference-5.jpg
 • conference-6.jpg
 • conference-7.jpg
 • conference-8.jpg
 • conference-9.jpg

iepor www logo