Інформація

Центр експертиз

Центр експертиз із визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту

 2

Антиметаболична протипухлинна хіміотерапія — новий підхід до зникнення злоякісних клітин, які неможливо вбити терапевтичною індукцією метаболічної катастрофи

article-01

Аконитин-вмісни препарати володіють значною протипухлинною дією завдяки антиангіогенному та прямому аваскулярному ефектам

article-02

Пригнічення дихлорацетатом натрію продукції лактату призводить до зупинення росту гліоми C6

article-03

Індукція аутофагії у клітинах карциноми легень Льюїс молочною кислотою