Обладнання Центру колективного користування науковими приладами «Молекулярної онкології та біотехнології»

Обладнання, придбане за рахунок бюджетних коштів НАН України

Обладнання, що було централізованого придбано за рахунок бюджетних коштів НАН України для спільного використання установами НАНУ.

Проточний цитофлюориметр Beckman Coulter «DxFLEX» модель В5-R0-V0 (Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co. Ltd.)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2020

Метод проточної цитофлюорометрії базується на реєстрації оптичних параметрів поодиноких клітин або частинок у потоці рідини за сигналами їх світлорозсіювання та флюоресценції. Пряме світлорозсіяне (розсіювання світла під малим кутом, FSC) використовується для визначення відповідного розміру клітин або частинок; бокове світлорозсіяне (розсіювання світла під прямим кутом, SSC) — для оцінки неоднорідності внутрішнього вмісту клітин (наприклад, розміри ядра та гранулярність цитоплазми); флюоресценція — для визначення клітинних маркерів з використанням різноманітних флюорохромів.

Прилад сертифіковано МОЗ України для проведення медичних досліджень. У базовій моделі активовано блакитний лазер (488 нм), що дозволяє вимірювати пряме (FSС) і бокове розсіювання (SSС). Флюоресцентні детектори (525/40, 585/42, 610/20, 690/50 та 780/60 нм) дозволяють визначати флюорохроми FITC, PE, ECD, PC5, PC7 та аналогічні за характеристиками флюоресценті зонди.

Роздільна здатність приладу є меншою ніж 300 нм частинки (SSC). Чутливість до FITC є меншою ніж 30 молекул еквівалентного розчинного флюорохрому (MESF-FITC), а до PE є меншою ніж 10 молекул еквівалентного розчинного флюорохрому (MESF-PE).

Управління приладом та аналіз результатів проводиться із використанням програмного забезпечення «Kaluza С». Функціонал «Kaluza C» надає змогу обробки у реальному часі багатоколірних файлів довжиною до 20 мільйонів подій, інструменти для стандартизації результатів та спрощує їх отримання у відповідності до вимог контролю якості та клінічної звітності.

beckman coulter biotechnology

Рідинний хроматограф Agilent 1200 з діодно-матричним і флуоресцентним детекторами (Agilent Technologies; США, Німеччина)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2007. Доукомплектовано термостатом автосамплеру — 2014 р., у 2019 р. проведені планові профілактично-ремонтні роботи за рахунок НАН України.

Прилад призначено для проведення процедур аналітичної та препаративної хроматографії та складається з наступних модулів:

 • Градієнтний чотирьохканальний насос, що надає можливість реалізації будь-яких градієнтних методик з використанням до 4 розчинників, має широкій діапазон швидкостей потоків (до 10 мл / хв) і дозволяє працювати зі стандартними та полупрепаративними колонками малого діаметра
 • Вакуумний дегазатор з відділенням для розчинників
 • Автоматичний дозатор для 100 зразків із можливістю додавати внутрішній стандарт, розбавляти зразок та термостатом зразків Agilent 1290 Infinity, що дозволяє встановлювати температуру у діапазоні від 4 до 40°C з кроком 1°С
 • Термостат для колонок, що вміщує до 3-х колонок довжиною до 30 см, забезпечує температуру у діапазоні від вищої ніж кімнатна на 10°С до +80°С зі стабільністю підтримання температури ±15±С та точністю її задання ±0,8±С
 • Діодно-матричний детектор дозволяє одразу одержувати інформацію про спектр поглинання визначуваних речовин, що полегшує їх ідентифікацію. Діапазон довжин хвиль 190-950 нм; джерела світла дейтерієва та вольфрамова лампи. Детектор має 1024-елементну фотодіодну матрицю. Точність довжини хвилі ± 1 нм, ширина щілини 1, 2, 4, 8 або 16 нм. Рівень шуму не більше ±0,8 x 10-5 одиниць адсорбції (на довжині хвилі 254 нм та 750 нм, ширина полоси 4 нм). Швидкість реєстрації спектру по всьому діапазону не більше 12,5 мілісекунд
 • Флуоресцентний детектор (Ex 200-700 нм, Em 280-900 нм, 0,6 сек/спектр, крок 1-20 нм) дає змогу визначати сполуки, що мають природну здатність до флуоресценції та використовувати в дослідженнях специфічні флуоресцентні зонди. Джерело збуджуючого випромінювання — імпульсна ксенонова лампа. Точність відтворюваності довжини хвилі — ±0,2нм. Точність вимірювання довжин хвиль у межах ±3нм. Чутливість для антрацену не менш ніж 10 фг/мкл (Ex 250 нм, Em 400 нм). Монохроматори детектора працюють в сигнальному або спектральному режимі та забезпечують детектування до 4 довжин хвиль збудження або емісії
 • Колектор фракцій для препаративного режиму з можливістю задавати початок збору фракцій за інтервалами часу, параметрами хроматографічного піку (порогу, передньому та задньому схилу хроматографічного піку), за графіком (комбінація інтервалів часу та параметрів піку). Максимальна швидкість потоку 10 мл/хв
 • Керування хроматографом та аналіз отриманих результатів проводяться з персонального компьютера з застосуванням спеціального програмного забезпечення

agilent 1200

Аналізатор газів крові ABL 800 FLEX (Radiometer, Данія)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2005. Введено в експлуатауію у 2006 р., у 2018 р. проведено планові ремонтні роботи за рахунок НАН України.

Аналізатор газів крові ABL800 FLEX здатний визначати до 18 параметрів із використанням одного зразка крові. На теперішній час у приладі встановлені модулі, які дають змогу вимірювати лужно-кислотний стан крові (pH, діапазон вимірювань 6,85-7,55), парціальний тиск вуглекислого газу (pCO2, діапазон вимірювань 2,27-21,3 КПа) і кисню (pO2, діапазон вимірювань 2,67-77,3 КПа), вміст гемоглобіну (ctHb, діапазон вимірювань 25-230 ммоль/л) та лактату (cLac, діапазон вимірювань 0,5-15 ммоль/л).

Прилад дає можливість працювати із зразками цільної крові та завдяки функції FLEXMODE здатний аналізувати зразки капілярної крові, що дозволяє визначати більшість параметрів з використанням зразків крові об’ємом від 50 до 200 мкл.

Унікальний модуль приладу FLEXQ дає можливість автоматично аналізувати один за другим до трьох зразків крові. Завдяки функції «Drop 'n' Go», якою оснащений ABL800 FLEX, оператор позбавлений необхідності чекати результатів дослідження біля аналізатора.

ABL 800 FLEX

Обладнанняб, придбане ІЕПОР

Обладнання, що було придбано Інститутом для ЦККП для спільного використання співробітниками.

Система ПЛР в реальному часі Real-Time PCR Applied Biosystems 7500 (Thermo Fisher Scientific; США).

Характеристики приладу

Рік придбання:  2007.

Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR є системою, що пристосована для вирішення широкого кола завдань і має 5-ти кольорову система детекції, що дає можливість проведення мультиплексних досліджень. Прилад дає можливість проводити +/- дослідження з внутрішнім позитивним контролем та дискримінацією алелів; оцінку експресії генів; скринінг мутацій (однонуклеотидних поліморфізмів, SNPs); незалежного аналізу кривих плавлення ДНК і зняття повної кривої ампліфікації при типування SNPs; калібрування для нових барвників без додаткового набору фільтрів. Applied Biosystems 7500 має легке у використанні програмне забезпечення із можливістю експорту отриманих даних.

Технічні характеристики приладу

 • час проведення ПЛР в реальному часі — менше 2 годин
 • формат блоку — 96-лункова плашка або 0,2 мл пробірки
 • реакційний об'єм зразка — 25-100 мкл
 • детектуючий пристрій — статична скануюча головка з вольфрамово-галогеновою лампою, п'ять фільтрів збудження, п'ять фільтрів емісії і охолоджувана ССD-камера
 • фільтри оптимізовані для визначення таких барвників, як FAM™/SYBR® Green I, VIC®/JOE™, NED™/ TAMRA™/ Cy3™, ROX™/Texas Red® та Cy5™
 • нагрівання / охолодження за допомогою елемента Пельтьє
 • швидкість нагріву / охолодження — +/- 1,6°C/сек
 • температурний діапазон — 4-99ºС
 • точність встановлюваної температури — +/-0.25°C (35°C-95°C)
 • точність підтримки температури — ± 0.25°C (в діапазоні від 35 до 95°C)
 • температурна однорідність по блоку — ±0.5°C (через 20 сек при 95°С)
 • динамічний діапазон — 9 порядків

applied biosystems 7500

Аналізатор автоматичний гематологічний РСЕ-210 (ERMA Inc., Japan)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2005

Прилад призначено для визначення 18 параметрів крові, у тому числі 3 субкласів лейкоцитів (лейкоформула) та 3 гістограм. Він забезпечує просте та швидке вимірювання параметрів крові у мінімальному об'ємі проби та має функцію самотестування та систему автоматичного налаштування при включенні. Аналізатор зареєстрований МОЗ України та дозволений для застосування в медичній практиці на території України.

Технічні характеристики аналізатора

 • Аналізатор є відкритою системою, що дозволяє використовувати реактиви різних виробників

Вимірювальні параметри

 • еритроцити (RBC), лейкоцити (WBC), тромбоцити (Pit), гемоглобін (Hgb), гематокріт (Hct)
 • диференціація лейкоцитів на лімфоцити (абсолютне значення (LY) та значення в % (LY %), моноцити (абсолютне значення (МО) та значення в % (МО%)) та гранулоцити (абсолютне значення (GR) та значення в % (GR%))
 • еритроцитарні індекси: середній об'єм еритроцитів (MCV), середній склад гемоглобіну в 1 еритроциті (МСН), середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (МСНС), ширина розподілу еритроцитів по об'єму (RDV)
 • тромбоцитарні індекси: середній об'єм тромбоцитів (MPV), середня концентрація тромбокрита (РСТ), ширина розподілу тромбоцитів по об'єму (PDV); гістограми розподілень лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів

Є можливість корегування зон підрахунку популяцій лейкоцитів в залежності від форми лейкоцитарної гістограми: програмне забезпечення аналізатора, в залежності від форми гістограм, дозволяє корегувати та уточнити розподіл лейкоцитів на популяції LY, MO, GR навіть при явній патології в дослідних зразках.

Програмне забезпечення аналізатора дозволяє задавати діапазон нормальних значень параметрів RBC, Hct, Pit, WBC, HgB, що забезпечує як можливість введення верхніх та нижніх границь вимірювальних параметрів так і вивід на монітор та принтер індикації у вигляді "+", якщо вимірювальний параметр виходить за межі верхньої границі нормального діапазону, та "-", якщо вимірювальний параметр виходить за межі нижньої границі нормального діапазону.

Для проведення аналізу достатньо 20 мкл цільної венозної, та 10 мкл цільної капілярної крові, реалізована можливість досліджень мікропроб. Прилад має систему самоочистки голки пробовідбірника.

Для проведення дослідження достатньо піднести пробу до пробовідбірника, та натиснути клавішу "Старт". Відображення на екрані та друк результату виміру по 18-ти параметрам з 3-ма гістограмами відбувається автоматично через 60 секунд. Продуктивність приладу 60 проб на годину, відсутня необхідність додаткових розведень.

Пам'ять приладу дозволяє зберігати до 200 останніх результатів досліджень зі збереженням номерної індикації, коментарів або імен та не менше 10 гістограм.

Калібрування приладу може проводитись як в ручному, так і в автоматичному режимі.

Прилад має систему контролю за якістю реагентів, систему контролю чистоти та автоматичної або ручної очистки магістральних каналів апарату.

Прилад має вмонтований термопринтер, який забезпечує друк результатів в автоматичному або ручному режимі та сенсорний екран для керування роботою аналізатора та введення необхідної інформації щодо проаналізованих зразків.

ABL 800 FLEX

Аналізатор автоматичний GBG ChemWell 2900 з модулем RCA для температурної стабілізації реагентів (Awareness Technology, Inc.; США)

Характеристики приладу

Рік придбання:2012

Прилад дає можливість проведення широкого спектру імуноферментних, біохімічних та імунотурбідиметричних досліджень. Він дозволяє визначати онкомаркери та гормони, проводити діагностику вірусних і бактеріальних інфекцій, аутоімунних та алергічних захворювань, визначати активність ферментів і склад ліпідів, проводити імунотурбідиметрію білків сироватки та дає можливість одночасно виконувати імуноферментні і біохімічні дослідження. Програмне забезпечення приладу має відкриту систему і дає можливість експорту/імпорту як результатів, так і протоколів проведення визначень. Це дозволяє використовувати різноманітні набори реагентів різних виробників, які потрібні для ефективної роботи приладу при виконанні широкого спектру наукових досліджень.

Технічні характеристики приладу

 • Потужність приладу складає понад 220 тестів за годину
 • Об’єм реакційної суміші на одне дослідження не перевищує 100-200 мкл
 • Діапазон дозування від 1 до 1960 мкл, дискретність дозування 0,1 мкл, похибка дозування не більше 1%
 • Попереднє розведення зразків у співвідношенні 1:1960
 • Завантаження зразків типово 96 (включаючи калібратори та контролі)
 • Завантаження реагентів типово 27 або 44
 • Температурний контроль реакційної плашки та дозуючої системи 25°С, 37°С, або температура навколишнього середовища. Підігрів реагенту в процесі дозування
 • Чотирьохканальна фотометрична система із моно- або біхроматичним режимом зчитування. Лінійний діапазон від -0,2 до 3,0 А (одиниць абсорбції)
 • Спектральний діапазон вимірювань 320-900 нм, фільтри 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм
 • Автоматична система промивки планшет із восьмиканальною миючою системою та системою автоматичного заповнення
 • Імуноферментний режим: одночасне використання одного або двох різних миючих розчинів. Промивка 96-ти лункових планшетів та окремих стрипів. Ефективне відмивання планшетів з будь якою конфігурацією дна
 • Біохімічний та турбідиметричний режим: промивання реакційних кювет в два етапи — первинна промивка з використанням миючого розчину з первинної ємності (ємність Wash) та вторинна промивка з використанням деіонізованої води з вторинної ємності (ємність
 • Rinse). Кожен етап промивки може бути запрограмований на використання від 1 до 5 циклів промивання реакційної кювети. Є режим автоматизованої промивки, що дозволяє проводити понад 4000 досліджень без зупинки приладу
 • Автоматичний (або ручний) режим перевірки оптичної чистоти мікролунок перед використанням
 • Керування приладом з зовнішньої робочої станції GBG ChemWell

Програмне забезпечення надає можливість автоматичного самоконтролю приладу; створення та збереження протоколів досліджень; проведення розрахунків, інтерпретації, збереження та статистичної обробки результатів досліджень; збереження необмеженої кількості калібрувальних кривих. Є система контролю якості досліджень; можливість одночасної постановки імуноферментних та біохімічних досліджень; експорт (імпорт) як результатів, так і протоколів досліджень.

ABL 800 FLEX

Багатофункціональний рідер Synergy HT, модель SIAFRTD (Bio-Tek Instruments, Winooski, VT, США)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2006

Рідер дозволяє вимірювати флюоресценцію, люмінесценцію та абсорбцію в 6-, 24-, 96-, 384-лункових планшетах. Прилад має подвійну оптичну систему. Є можливість проводити як разові, так і кінетичні вимірювання з заданими інтервалами часу.

Для вимірювання абсорбції використовується скануючий монохроматор, ксенонова лампа і кремнієвий діодний детектор. Використання ксенонової лампи дає змогу проводити вимірювання абсорбції як в УФ діапазоні, так і в діапазоні видимого світла. Монохроматор дозволяє проводити вимірювання на окремих довжинах хвиль в інтервалі від 200 до 999 нм з кроком 1 нм (до 6 окремих довжин хвиль для одного експерименту). Також є функція запису спектрів абсорбції зразків з можливістю обирати інтервал довжини хвиль та крок проведення вимірювань (від 1 нм).

Вимірювання флюоресценції проводиться з використанням вольфрамової галогенової лампи, набору блокуючих інтерферуючих фільтрів (прилад укомплектовано наступним набором фільтрів: 340/30; 360/40; 460/40; 485/20; 508/20; 528/20; 540/25; 590/35; 620/40; 645/40; 680/30 нм) і фотопомножувача (ФЕУ). Також прилад обладнано "Time Resolved" блоком, що дає змогу вимірювати термін-залежну флюоресценцію.

Вимірювання люмінесценції проводиться як з дна, так і з поверхні лунок з допомогою низькошумового ФЕУ, що працює в режимі підрахунку фотонів. В блок «excitation» приладу замість одного з інтерферуючих фільтрів встановлюють пробку (Plug), а в блоці «emission» залишають отвір (Hole).

Для додавання реагентів в лунки прилад укомплектовано опцією зовнішнього інжекторного модуля. Цей прилад контролює два незалежних інжекторних шприца, кожний з яких з'єднано з окремим наконечником. Можливо встановлення етапу на якому проводиться інжекція, її об’єм та швидкість введення.

Прилад має системи для струшування зразків (можливість встановлення етапу проведення струшування, його інтенсивності та часу) та їх терморегулювання (4-зонне вимірюванням температури, що гарантує необхідну температурну одноманітность при кінетичних випробуваннях).

Програмне забезпечення Gen5™ розроблене фірмою BioTek контролює роботу рідера та дозволяє програмувати етапи проведення досліджень, вказувати вміст лунок планшетів для проведення обрахунків результатів вимірів, експортувати результати вимірів в MS Excel.

Synergy HT

Спектрофотометр діодноматричний Agilent 8453 (Agilent Technologies; США)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2005

Технічні характеристики приладу

 • Діапазон довжин хвиль 190-1100 нм; спектральна ширина щілини — 1 нм; спектральний інтервал діодної матриці — 0,9 нм. Застосування діодної матриці забезпечує швидке сканування всього спектру від 0,1 до 1,5 сек
 • Роздільна здатність приладу 1,63 — перевіряється згідно вимогам Європейської фармакопеї по толуолу в гексані (по відношенню абсорбції на довжинах хвиль 269 і 266 нм)
 • Похибка налаштування довжин хвиль менше 0,5 нм (перевіряється при скануванні за 0,5 сек по методу NIST 2034)
 • Похибка відтворюваності налаштування довжин хвиль менше 0,4 нм (при 10 скануваннях; перевірка згідно методу NIST 2034)
 • Фотометрична точність 0,005 од. абсорбції на довжинах хвиль 440,0; 465,0; 546,1; 590,0 і 635,0 нм; на шкалі 1 од. абсорбції (перевіряється по методу NIST 2034); 0,01 од. абсорбції на довжинах хвиль 235; 257; 313 і 350 нм (перевіряється по біхромату калію по
 • методу, передбаченому Європейською фармакопеєю)
 • Низький рівень фотометричного фону < 0,0002 од. абсорбції (перевіряється за 60 сканувань з тривалістю 0,5 сек на шкалі 0 ед. абсорбції; на довжині хвилі 500 нм; по середньоквадратичному значенню)
 • Дрейф базової лінії < 0,001 од. абсорбції при пустій кюветі; реєстрація за 0,5 сек при скануванні за 0,5 сек (по середньоквадратичному значенню)

Agilent 8453

Спектрофотометр однопроменевий скануючий Helios Gamma (Thermo Electron; Великобританія)

Характеристики приладу

Рік придбання:2005

Спектрофотометр призначено для вимірювання спектральних коефіцієнтів світлопроникності і оптичної густини речовин та матеріалів з використанням монохроматора. Встановлено програмне забезпечення, яке дозволяє робити якісний та кількісний аналіз. Прилад має зв'язок з комп'ютером. Прилад має 7-позиційний утримувач кювет, що дає можливість одразу працювати з контрольним (фон) та шістьма дослідними зразками. Керування приладом можливе як з використанням вбудованого блоку керування із дисплеєм, так і з комп’ютера. Програмне забезпечення дозволяє робити якісний та кількісний аналіз результатів вимірювань.

Технічні характеристики приладу

 • Спектральний діапазон довжин хвиль — 190-1100 нм
 • Швидкість сканування — 600 нм/хв
 • Ширина оптичної щілини — 2нм
 • Діапазон вимірювань оптичної густини — 0 до 2,5 А
 • Точність встановлення довжини хвилі — 1нм
 • Відтворення довжини хвилі — 0,2 нм
 • Фотометрична точність — 0,005 А при 1 А
 • Фотометрична відтворення — 0,002 А при 1 А

Helios Gamma

Мікроскоп AXIO SCOPE.A1 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Німеччина)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2018

Область застосування мікроскопу гематологія, цитологія, гістологія, мікробіологія, гельмінтологія, імунологія, бактеріологія, генетика і т.д. Методики проведення досліджень: світле поле, темне поле, фазовий контраст, поляризаційний контраст, флуоресценція, диференційно-інтерференційний контраст (контраст Номарського), диференційно-інтерференційний контраст для пластикового посуду (PlasDIC).

Технічні характеристики приладу

 • джерело прохідного світла — світлодіод
 • джерело світла для флуоресценції — ксенонова лампа
 • освітлення — настроюється по Келеру
 • управління координатним столом — ручне
 • револьвер об'єктивів 6-ти позиційний
 • об'єктиви 1.25х, 2.5х, 5х, 10х, 20х, 40х, 50х, 63х, 100х
 • окуляри 10х / 23 мм
 • камера — AxioCam ICc 5 (5 мегапікселів, час експозиції 1х10-4-2 сек., швидкість передачі до 15 кадрів в сек.)
 • оптичний інтерфейс: З-mount
 • цифровий інтерфейс: USB 3.0
 • програмне забезпечення для отримання і обробки зображень — ZEN (ZEISS Efficient Navigation)

AXIO SCOPE A1

Флуоресцентний (люмінесцентний) мікроскоп МС 300 FX (Infinitive; Австрія)

Характеристики приладу

Рік придбання:2005

Технічні характеристики приладу

 • діапазон збільшення до 1600x
 • Infinitive ахромат-об'єктиви: 4x, 10x, 40x, 100x
 • коаксіальні гвинти грубого й точного фокусування
 • револьвер на 5 об'єктивів
 • система фільтрів для флюоресценції
 • освітлення 6B / 30 Вт з регулюванням
 • флюоресцентна система освітлення 100 Вт
 • флюоресцентний блок: спектр збуджуючого світла 350-550 нм, спектр флюоресценції 420-650 нм
 • система фільтрів в основному блоці: 2 збуджуючих фільтри, дихроїчне дзеркало, 2 відсікаючи фільтри
 • блоки фільтрів: В (блакитний), G (зелений), O (проходяче світло), збуджуючі фільтри (EX): (В) EX490, (G) EX545
 • двоспрямоване дихроїчне дзеркало: DM510, DM580
 • відсікаючі фільтри (ВА): ВА530, ВА590

МС 300 FX

Ультрацентрифуга Sorvall WX100 Ultra (Thermo Fisher Scientific, США)

Характеристики приладу

Рік придбання:2010

Центрифуга має повну сумісність з роторами інших виробників ультрацентрифуг, включаючи Beckman і Kontron. Система автоматичного перерахунку швидкості / прискорення виключає необхідність проведення конвертації протоколів центрифугування. Інтегральна система відтворюваності результатів центрифугування автоматично компенсує відхилення під час прискорення, які виникають через повну або часткову завантаженість ротора, шляхом регулювання часу центрифугування. Автоматична компенсація дисбалансу (±5% від обсягу зразка), дозволяє врівноважувати зразки візуально. Кольоровий сенсорний дисплей забезпечує легку установку параметрів центрифугування навіть для недосвідченого користувача. Покрокове програмування циклу центрифугування (9 кроків) забезпечує більш якісну сепарацію необхідних фракцій.

Технічні характеристики приладу

 • максимальна швидкість — 100000 об./хв
 • максимальне прискорення — 802000 g
 • максимальний об’єм — 6 х 250 мл (при наявності відповідного ротору)
 • кількість профілів прискорення / уповільнення — 10/11
 • діапазон обертів — 1000-100000 об./хв з кроком 100 об./хв
 • точність регулювання обертів — ±10 об./хв
 • діапазон регулювання температури — +2 - +40°C
 • точність встановлення температури — ±0,5°C

Ротори, що є в наявності

 

Кутовий ротор
T-8100

Кутовий ротор
TFT 80.2

Бакет ротор
SureSpin 630/17

Максимальна ємність (мл)

8 x 6,5

12 x 2,0

6 x 17

Розміри пробірок (мм)

13 x 64

8 x 51

16 x 102

Максимальна швидкість (об./хв)

100000

80000

30000

Максимальне центробіжне прискорення (g)

802006

429643

166880

Коефіцієнт розділення

17,7

22,6

268,0

Кут нахилу пробірки (град.)

26

25

90

 

 

Sorvall WX100 Ultra

Допоміжне обладнання

Система очистки води «Симплиситі» (Millipore, Німеччина)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2005

Вода, очищена за допомогою системи, може бути використана в біологічних лабораторіях для культур клітин і тканин, при роботах з моноклональними антитілами, досліджень ДНК. Вхідна вода має бути заздалегідь очищена дистиляцією. Продуктивність системи не нижче 1.5 л/хв.

Якість отримуваної води

 • Опір — не менше 18.2 МОм/см
 • Вміст загального органічного вуглецю — не більше 3 ppb
 • Вміст пирогенов — не більший, ніж 0,001 ЕЕ/мл
 • Вміст бактерій — не більше 1 КОЕ/мл

simpak

Центрифуга з охолодженням MIKRO 22R (HETTICH, Німеччина)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2004

Температурний діапазон -20°С — +40°С, термін обертання від 1 до 99 хв, швидкість обертання від 1000 до 15000 обертів за хв. Ротор на 24 пробірки Eppendorf об'ємом 1,5 або 2,0 мл

MIKRO 22R

Автоматичні ваги Ecplorer Pro EP214C IC (Ohaus, США)

Рік придбання: 2005

Характеристики приладу
 • Максимальна вага зразка 210 г, можливість калібрування за допомогою внутрішнього та зовнішнього стандартів
 • LCD дисплей розміром 6.4х12 см
 • Можливість підключення до принтеру
 • Читабельність — 0,1/1 мг (100/210 г)
 • Відтворюваність (стандартна девіата) — 0,1/0,5 мг (100/210 г)
 • Лінійність — ±0,2/0,5 мг (100/210 г)
 • Час стабілізації — 4 секунди
 • Можливі вагові одиниці — грам, міліграм, унція, карат та різні монетні одиниці

Ecplorer Pro EP214C IC

Морозильна камера «MYBIO» (DAIREI A/S, Denmark)

Характеристики приладу

Рік придбання: 2005

Мінімальна температура заморозки зразків від -80°С до -82°С, об'єм камери 25 дм3 .

MYBIO

109 | 2021-05-25  3021