Центр колективного користування унікальними науковими приладами «Молекулярна онкологія та біотехнологія»

 Центр колективного користування унікальними науковими приладами «Молекулярна онкологія та біотехнологія» (ЦККП) створено в 2004 р. (наказ 09-ЗАГ від 05.03.2005 р.) для розміщення вартісних наукових приладів та обладнання, централізовано придбаних за рахунок бюджетних коштів НАН України для колективного використання установами НАН України.


Керівництво Центру

Керівник ЦККП

З питань роботи ЦККП

  • с.н.с. О.А. Главін  (тел.: +38 (044) 259-05-93; +38 (095) 423-48-54)
  • відповідальний за Центр, пров. інж. І.І. Бойко (тел.: +38 (066) 197-23-99)

Положення про Центр

Витяг з «Положення про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням «Молекулярної онкології та біотехнології» НАН України Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького». (04 вересня 2007 р.).

1. Створення Центру

1.1. Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму НАН України (далі ЦККП) створюється на базі Інституту з метою найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових приладів/обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке неможливо або недоцільно придбати кожній науковій установі з централізованих коштів, спільних коштів груп установ та організацій, інших джерел фінансування НАН України.

1.2. Інститут бере на себе зобов'язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання і приладів, його необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, відсутності штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України.

2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру

2.1. Центр колективного користування науковими приладами та обладнанням з наукового (науково-технічного) напряму є надбанням Національної академії наук України.

2.2. ЦККП входить до складу Інституту як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції установи, без статусу юридичної особи.

2.3. Головним завданням ЦККП є забезпечення науковців НАН України можливістю проводити дослідження на наукових приладах\обладнанні сучасного рівня, які обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.

2.4. Директор Інституту наказом призначає керівника Центру та відповідальних робітників Центру. Загальне керівництво роботою ЦККП покладається на директора інституту.

2.5. Інститут не менше одного разу на рік звітує про роботу ЦККП перед Бюро відділення БФМБ НАН України, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу ЦККП подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення БФМБ НАН України та до Комісії.

3. Порядок надання послуг

3.1. Інформація про ЦККП НАН України (тип\марка наукового приладу\обладнання, що надаються для колективного користування, їх основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на такому обладнанні) має міститись на веб-сторінці Інституту. Така ж інформація про всі ЦККП НАН України і їх базові установи в НАН України має міститись на веб-сторінці Президії НАН України.

3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу у проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України (далі - Замовник), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення БФМБ свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП.

3.3. Бюро Відділення БФМБ за поданням керівника установи, при якій створено ЦККП, затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, якій відведений для колективного користування науковим обладнанням ЦККП.

3.4. Директор Інституту своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення БФМБ, визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів\обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів\обладнання.

3.5. При плануванні часу роботи ЦККП НАН України слід виходити з такого розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб Інституту, 3 години надається безкоштовно для замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру згідно з чинним законодавством. При роботі у дві зміни (12 годин робочого часу) встановлюється такий розподіл у пропорції 5:4:3. Використання часу роботи наукових приладів\обладнання реєструється в робочих журналах.

3.6. При плануванні використання часу роботи наукового приладу директор Інституту може застосовувати інші співвідношення використання робочого часу для власних потреб та платних послуг, однак час безкоштовного колективного користування науковими приладами Центру залишається незмінним, тобто З години при 8 годинному робочому дні і 4 години при 12 годинному робочому дні.

3.7. Платні послуги по використанню наукового обладнання ЦККП НАН України для потреб інших замовників надаються згідно з діючим законодавством України.

3.8. Інститут забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання, наданого ЦККП НАН України для власних потреб. Закупівля витратних матеріалів та реактивів для зазначеного обладнання ЦККП "Молекулярна онкологія та біотехнологія" НАН України Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького іншими науковими установами та організаціями НАН України проводиться за їх власний рахунок.

108 | 2021-03-26  2468