Інформація

ЦККП «Молекулярна онкологія та біотехнологія»

Центр колективного користування унікальними науковими приладами


Coulter-Epics-XL

Центр колективного користування унікальними науковими приладами  «Молекулярна онкологія та біотехнологія» (ЦККП) створено в 2004 р. (наказ 09-ЗАГ від 05.03.2005 р.) для розміщення вартісних наукових приладів та обладнання, централізовано придбаних за рахунок бюджетних коштів НАН України для колективного використання установами НАНУ.

Керівник ЦККП, директор ІЕПОР НАНУ акад. НАНУ Василь Федорович Чехун


На теперішній час для ЦККП ІЕПОР НАНУ було придбано та встановлено два прилади:

  1. Проточний цитометр Coulter Epics XL (Beckman Coulter, USA)
  2. Рідинний хроматограф Agilent 1200 з діодно-матричним і флуоресцентним детекторами виробництва фірми Agilent Technologies (США, Німеччина)

Центр розміщено на другому поверсі корпусу №2 Інституту. Окрім централізовано придбаних НАНУ приладів, в ньому розташовані інші вартісні наукові прилади, для колективного використання співробітниками та ефективного виконання наукової тематики. Також до Центру віднесено окремо розташовані ЯМР-спектрометр «Mercury-300», VARIAN, USA (перший поверх корпусу №1, кімната №45).

Витяг з Положення про ЦККП «Молекулярної онкології та біотехнології» ІЕПОР НАНУ, щодо використання імпортних наукових приладів та обладнання, централізовано придбаних за рахунок бюджетних коштів НАН України:

  1. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу у проведенні досліджень на науковому обладнанні ЦККП НАН України, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення БФМБ свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП
  2. Бюро Відділення БФМБ за поданням директора ІЕПОР НАНУ, затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням ЦККП
  3. Директор ІЕПОР НАНУ своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення БФМБ, визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів\обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України
  4. Планування часу роботи ЦККП проводять з наступного розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб Інституту, 3 години надається безкоштовно для замовників (інші наукові установи та організацій НАН України), 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру згідно з чинним законодавством. При роботі у дві зміни (12 годин робочого часу) встановлюється такий розподіл у пропорції 5:4:3
  5. Платні послуги по використанню наукового обладнання ЦККП НАН України для потреб інших замовників надаються згідно з діючим законодавством України
  6. Закупівля витратних матеріалів та реактивів для зазначеного обладнання ЦККП іншими науковими установами та організаціями НАН України проводиться за їх власний рахунок

Наукови приладі ЦККП:


 18