16348 Журнал «Experimental Oncology» — Scopus та/або Web of Science Core Collection

Рейтинг журналу «Experimental Oncology» у базах Scopus та WoS за даними Open Science in Ukraine

Loading...

elsevier scopusWoSopen science in ukraine


IF (Impact-factor) — показник імпакт-фактор журналів, які  індексуються Web of Science Core Collection (провідна база даних цитувань в світі), а саме в даному випадку в базі наукових журналів переважно природничих і технічних наук SCIE — Science Citation Index Expanded.

SNIP (Source Normalized Impact Per Paper) —  показник впливу джерела на статтю в базі Scopus. Відображає вплив контекстної цитованості журналу, що дозволяє безпосередньо порівнювати журнали різної тематики, беручи до уваги частоту, з якою автори цитують інші джерела, швидкість розвитку впливу цитати і ступінь охоплення літератури даного напрямку базою


Бібліометрика української науки

Рейтинг українських журналів, які  індексуються Web of Science або Scopus, наводиться за даними Центру досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України ім.В.І. Вернадського «Бібліометрика української науки».Пояснення до стовпців таблиці

Sci

Для більш зручного використання переліку ми розділили всі журнали на 4 загальні групи: природничі науки (П), суспільні науки (С), технічні науки (Т) та мультидисциплінарні науки (М). Даний розподіл є штучним і може не враховувати специфіку кожного окремого видання.

Subject area (SJR)

Предметні області наук, які використовуються міжнародною наукометричною базою Scopus при групуванні наукових журналів. Дана інформація відображена на сторінці окремого журналу на сайті Scimago Journal & Country Rank або на сайті Scopus. Одне видання може мати відношення одразу до декількох предметних областей. Для журналів, які не індексуються у Scopus, Subject area визначалися за аналогією з іншими журналами.

Назва наукового журналу

При визначенні назв журналів ми керувалися розділами сайтів Scimago Journal & Country Rank (для журналів, що індексуються в Scopus), Master Journal List (для журналів, що входять до Web of Science Core Collection). Джерелом для визначення українських назв журналів також є офіційні сайти журналів, актуальний перелік наукових фахових видань, а також інші офіційні джерела інформації про наукові видання. Всі назви журналів зв’язані гіперпосиланнями з офіційними сайтами журналів.

ISSN (Print & El)

Міжнародний стандартний серійний номер (англ. International Standard Serial Number — ISSN) — унікальний номер, що дозволяє ідентифікувати будь-яке періодичне видання незалежно від місця і мови публікації, а також носія інформації. ISSN надається як друкованим, так і електронним серійним виданням.Один журнал может мати одночасно друкований (print) та електронний (online) серійній номер.

Scopus(SNIP)

У стовпці розміщуються журнали, що індексуються Scopus. Перше число, наприклад, 0,617 — це показник SNIP 2018. Чим більше число, тим більшу вагу має журнал. SNIP — нормований за джерелами рівень цитованості статті, що характеризує кількість фактично отриманих цитат до їх очікуваної кількості для галузі знань видання. Показник є важливим при створенні заявок на участь в конкурсних відборах проектів наукових досліджень і розробок МОН. Враховуються опубліковані статті у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer Paper) (для соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP > 0). Число в стовпці зв’язане гіперпосиланням зі сторінкою окремого наукового журналу в базі Scopus, що дозволяє швидко перевірити актуальність всіх даних. URL адреса сторінки видання у Scopus містить унікальний ID видання у Scopus, наприклад, 19061. На сторінці видання у Scopus можна знайти більш детальну інформацію про видання, його рейтинги та цитування. Нижче під показником SNIP розміщено роки індексації видання у Scopus, наприклад, 2000-2018. Тут вказується останній актуальний діапазон календарних років, протягом яких Scopus приймає та індексує журнальні матеріали. Поточний рік у цьому діапазоні жодним чином не означає, що видання припинило індексацію у Scopus! Проте, якщо останній рік індексації виділено червоним кольором, наприклад, 2016, 2017, потенційному автору варто мати на увазі, що у видання існують певні проблеми з індексацією, хоча офіційного виключення з бази ще не відбулось. Якщо Ви помітите напис «Охоплення в Scopus припинено», це означає, що журнал більше не індексується у базі Scopus.

Wos_Core

У стовпці розміщуються журнали, що індексуються у Web of Science Core Collection. Всього у WoS Core Collection входить 4 бази (індекси цитування): ESCI — Emerging Sources Citation Index для наукових видань з різних галузей, які було включено, починаючи з 2015 року; SCIE — Science Citation Index Expanded для наукових журналів переважно природничих і технічних наук, які було включено до 2015 року і для яких вже розраховується показник IF (Impact-factor) — у таблиці це позначається додаванням числа, наприклад, SCIE (0,860), а також 2 окремі індекси цитування для гуманітарних наук (AHCI — Arts & Humanities Citation Index) та соціальних наук (SSCI — Social Sciences Citation Index). Абревіатура бази, наприклад ESCI, відповідно зв’язана гіперпосиланням з результатом пошуку журналу на платформі з переліком журналів WOS — Master Journal List. Нижче під абревіатурою бази розміщено роки індексації видання у WOS, наприклад, 2015-2019. Перевірити самостійно роки індексації видання, а також іншу інформацію, можна лише зареєструвавшись на платформі apps.webofknowledge.com. У таблиці вказується останній актуальний діапазон календарних років, протягом яких WOS приймає та індексує журнальні матеріали. Поточний рік у цьому діапазоні жодним чином не означає, що видання припинило індексацію у WOS! Проте, якщо останній рік індексації виділено червоним кольором, наприклад, 2016, 2017, потенційному автору варто мати на увазі, що у видання існують певні проблеми з індексацією, хоча офіційного виключення з бази ще не відбулось.

Місто

Місто, в якому розташовується редакційний штат журналу, офіційне видавництво або його підрозділ. Важливо зазначити, що деякі українські журнали, які включено до таблиці, були придбані міжнародними видавничими компаніями, наприклад Springer, та на сьогоднішній день офіційно не є українськими. Не дивлячись на це, ми залишили їх в списку, оскільки склад редакційної колегії, а також авторський колектив подібних журналів мають прямий зв’язок з українською науковою спільнотою.

Шифри 2015

В даному стовпці ми спробували зіставити предметну область журналу з основними галузями знання. Число в стовпці відповідає шифру галузі знання (2015). Див. таблиця відповідності переліку наукових спеціальностей 2011 та 2015 рр. на сайті Міністерства науки і освіти України.


Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science. Open Science in Ukraine (OSU)  – комплексна підтримки наукових журналів у мережі Інтернет.

 

741 | 2020-08-09  2845