Захист персональних даних

Згода на обробку персональних даних

Заповнюючи будь-яку форму на сайті  iepor.org.ua (зворотний зв'язок, надіслати запитання, підписка на розсилку, реєстраційні форми з'їздів, конференцій та ін.), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. (далі — Закон) ви підтверджуєте, що вам відома мета використання ваших персональних даних і що ви автоматично даєте згоду на:

  1. Обробку ваших персональних даних (включаючи збір з відкритих джерел, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення персональних даних) у такому обсязі: прізвище та ім'я, відомості про освіту, посаду і організацію, яку представляєте, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, номери телефонів, адресу електронної пошти, дані про вашу участь у міжнародних та європейських проектах.
  2. Використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно дії щодо їх захисту, дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону).
  3. Поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону).
  4. Доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
  5. В разі зміни ваших персональних даних зобов'язуєтеся подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію для оновлення ваших персональних даних.

Видалення персональних даних

  1. Згоду на обробку персональних даних відповідно до зазначених вище умов ви надаєте на весь час існування сайту  iepor.org.ua.
  2. У будь-який час ви можете видалити свої пресональние дані з сайту, пройшовши за посиланням «Відмовітіся від розсилки» в кінці інформаційного повідомлення або заповнивши форму на цієї сторінці.

Посилання

The Data Protection Directive (officially Directive 95/46/EC)

Про захист персональних даних. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI

Согласие на обработку персональных данных ЛІГА:ЗАКОН | Шаблон от 19.01.2018

655 | 2021-08-12  3157