Інформація

Вибори директора ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, загальна інформація

Про оголошення конкурсу на заміщення посад директорів наукових установ НАН України

21 січня 2021 року Національна академія наук України відповідно до частини 6 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» , свого Статуту , та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. No 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» , , оголосила конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України:

по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України.


Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають:

 • Президія НАН України
 • Бюро відповідного відділення НАН України
 • члени НАН України
 • вчена рада наукової установи
 • колективи наукових відділів наукової установи

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково- педагогічних працівників не менш як 10 років.

Прийом документів претендентів здійснюється Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 21 березня 2021 року за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ.


Про оголошення конкурсу на заміщення посад директорів наукових установ НАН України

Вичерпна інформація розміщена за посиланням:

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7401


З метою підготовки і проведення виборів директора ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України у 2021 році, згідно з:

«Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. No 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи»

«Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України», затвердженими постановою Президії НАН України від 14.09.2016 р. No 180

Розпорядженням Президії HAH України від 23.01.2017 р. No 45 «Рекомендації щодо організації та проведення виборів керівників наукових установ НАН України»

Розпорядженням Президії HAH України від 09.03.2017 р. No 170 «Про затвердження форми бюлетеня таємного голосування та протоколу засідання виборчої комісії по обранню керівника (директора) наукової установи НАН України»

та згідно Статуту ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України Інститутом розроблено:


«Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України»


Наказом директора інституту від 27.01.2021 р. No 3

 1. Введено в дію з 27 січня 2021 року «Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України» , затверджене Вченою радою ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України за погодженням з Профспілковим комітетом інституту.

 2. Утворено Організаційний комітет з проведення виборів директора інституту у 2021 році у складі:

  Н.Ю. Лук‘янова — завідувач лабораторії, д.б.н., ст.д.;
  І.І. Ганусевич — завідувач лабораторії, д.б.н., с.н.с.;
  С.В. Матвєєв — заступник директора з науково-технічної роботи;
  Т.М. Лебедєва — начальник служби кадрів
  І.М. Воєйкова — учений секретар, к.б.н.

 3. Утворено Виборчу комісію з проведення виборів директора інституту у 2021 році у складі:

  Т.В. П‘ятчаніна — завідувач відділу, к.б.н., с.н.с.
  І.В. Прокопенко — старший наук. співр., к.б.н, Голова ПК
  Н.П. Юрченко — старший наук. співр., к.б.н.
  В.В. Бентрад — старший наук. співр., к.б.н.
  Л.І. Маковецька — старший наук. співр., к.б.н.
768 | 2021-02-25  236