Інформація

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина»

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України виносить на громадське обговорення оновлені проєкти Освітньо-наукової програми «Онкологія» третього освтньо-наукового рівня вищої освіти та навчального плану підготовки аспірантів за спеціальністю 222-Медицина.

Медицина, навчальний план на 2021 р.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта просимо надсилати до 20 серпня 2021 р. на e- mail:voieikova_irina@ukr.net, Ірина Воєйкова, заступник директора з наукової роботи.

Будемо вдячні за слушні пропозиції та зауваження.

Loading...

99 | 2021-07-19  962