Інформація

Освітня діяльність ІЕПОР НАН України, документи і постанови

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є Кавецького НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія та 222 Медицина.

 

57  71