covid 19

Аспірантура і докторантура

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у галузі знань «09 Біологія» та «22 Охорона здоров’я».

В інституті відкрито аспірантуру та докторантуру в яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 «Біологія» та 222 «Медицина».

Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі. Навчання здійснюється за держзамовленням з відривом від виробництва. Термін навчання в аспірантурі —чотири роки.

Строк прийому документів — з 1 червня до 10 вересня поточного року. Вступні випробування проводяться в строки визначені Президією НАН України: вересень-жовтень. Початок занять — з 1 листопада.

Згідно з законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» Національна академія наук України забезпечує:

  • Проживання в гуртожитках іногородніх аспірантів наукових установ НАН України денної форми навчання на час навчання в аспірантурі.

  • Прикріплення аспірантів наукових установ НАН України денної форми навчання на медичне обслуговування до медичних закладів НАН України.

Захист дисертацый
Інформація для здобувачів
484 | 2022-03-29  3821